24. 1. 1889: Sebevražda z nešťastné lásky a obnovení kartelu železáren

24. ledna 2019 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Z nešťastné lásky

Diurnista c. k. okres. hejtmanství v Bochovicích A. Kleveta, mladík 21letý, udržoval delší dobu milostný poměr s dívkou, jejíž rodičové ale poměru tomu kladli tuhý odpor. Kleveta z nešťastné lásky rozhodl se učiniti konec svému životu. Minulou neděli zván byl do soukromé společnosti, kdež statně s ostatními členy jejími popíjel. Ze soukromého bytu odebrala se veselá společnost silně již napitá do hostince p. Chalupky na trhu, kdež pokračováno bylo v pití a veselosti. Asi o půl třetí hodině v noci odsedl si Kleveta od soudruhů stranou, vyňal revolver a střelil se do prsou; za oka- mžik byl mrtev. – Národní listy, 24. 1. 1889

Krádež

Jos. Sladký, 34letý obuvník z Újezda, potkal dne 21. t. m. večer na ostrově Štvanici šičku Rosálii Petržilkovou, bytem v č. 246–V. Dal se s ní do řeči, z nenadání však vytrhl jí tobolku s 5 zl., načež s lupem v nočním šeru zmizel. Sladký byl vypátrán a zatčen. Přiznal se k činu a byl odevzdán trestnímu soudu do vazby vyšetřovací. – Národní listy, 24. 1. 1889

Kartel železáren obnoven

Nikdo nepochyboval, že boj železáren skončí obnovením kartelu. Pražská železářská společnost, kteráž za žadnou cenu povoliti nechtěla, nahlédla, že by z boje tohoto nevyšla co vítěz, a proto se umoudřila. Útraty tohoto boje ovšem zaplatí obecenstvo. Roční výroba rak.-uherských železáren obnáší pouze v komerčním zboží (bez kolejnic) tři miliony centů. V době boje železáren klesla cena komerčního zboží asi o 1 zlatý a bylo ve 14 dnech asi 60000 q do Uher prodáni. Kdyby nebylo došlo ku kartelu, bylo by obecenstvo ušetřilo tři miliony zlatých. – Národní listy, 24. 1. 1889

X Zavřít