5. 9. 1889: Výlet hasičů skončil krvavou bitvou. Mezi raněnými jsou i děti

5. září 2019 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Krvavý výlet

V neděli 1. září uspořádal hasičský spolek z obce H. u Křivoklátu provázen davy lidu a hudebním sborem, jenž cestou hrál vesele skladby, výlet do Krušné Hory. Za všeobecného rozjaření trvala veselá zábava asi do 7 hodin večer. Z nenadání pro malichernou příčinu dostali se hasiči do prudké hádky, z níž záhy povstala všeobecná rvačka. Hasiči doráželi na sebe tesáky, noži a co jim do rukou padlo, naposledy házeli po sobě kamením. Na bojišti zůstalo několik těžce a mnoho lehce raněných. mezi nimi také několik dítek. – Národní listy, 5. 9. 1889

Vzorný nájemník

V sobotu dne 7. t. m. slaviti bude nejstarší pražský mistr malířství na porculán pan Jan Schöffler ve Štěpánské ul. číslo 648-II. své 60. narozeniny a zároveň — což zajisté vzácným zjevem — šedesátý výroční den svého nepřetržitého pobytu v jednom a témže domě, v němž již otec jeho po 10 roků tutéž živnost byl provozoval. – Národní listy, 5. 9. 1889

[related-post id=“23113″]

Vodění psů do hostinců a kaváren

V úterní schůzi městské rady bylo k tomu poukázáno, že dosud platní zápovědi vydané magistrátem před několika roky málo kdo dbá. Do hostinců, kaváren i jiných veřejných místností vodí mnozí hosté psy, ha činí to i takové osoby, které měly by bdíti nad prováděním zmíněného zákazu. Usneseno, dožádati magistrát, aby zákaz obnovil, vydal novou veřejnou vyhlášku a dožádal policejní ředitelství, by uložilo svým orgánům přísně bdíti nad zachováváním zákazu toho. – Národní listy, 5. 9. 1889

X Zavřít