28. 10. 1868: Dívka si vzala za muže slepého mladíka. Příbuzní jí to rozmlouvali

28. října 2018 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 150 lety.

Sňatek z lásky

Řidký sňatek byl včera dopoledne v kostele u sv. Ducha vykonáván. Mladá sličná dívka brala si za muže mladíka na obě oči od narození slepého, který mimo své housle, na které však výtečně hraje, nižádného jmění více nemá. Mladá dívka nedbala však na slepotu svého nastávajícího chotě, aniž na domluvy svých příbuzných a pojala nešťastného mladíka za manžela. K sňatku tomu dostavilo se množství zvědavého obecenstva. – Pražský denník, 28. 10. 1868

Příspěvek na stavbu

Na stavba chrámu sv. Víta v Praze uvolilo se městské zastupitelstvo v Teplicích dávati po 20 zl. ročně, pokud stavba nebude dokončena. Zároveň se vyslovilo zastupitelstvo, že to musí považovat za čestný úkol města, aby přispívalo na dokončení tak velebné a památné stavby, jako jest. chrám sv. Víta na hradě pražském. Přejeme, aby šlechetný příklad tento všady po vlasti našel následování. – Pražský denník, 28. 10. 1868

Střecha je hotová

Na chrám sv. Víta postavena byla nová střecha, která jest víc než jednou tak vysoká, než byla střecha stará. Krov jest již úplně postaven a od soboty vlály s krovu prápory český a rakouský a věnce, na znamení, že jsou tesařské práce hotovy. Praví se, že hned po dokončení vnitřních prací v chrámě přikročí se k stavbě hoření části věže, kteráž ovšem v porovnání s novou střechou je nepoměrně nízká. – Pražský denník, 28. 10. 1868

[related-post id=“13873″]

Krádeže

Kradení zimníků v hostincích a kavárnách počíná se již objevovati. Tak v pondělí večer byl v jednom hostinci na Karlovu náměstí jistému hostu ukraden neznámým zlodějem svrchník, aniž by kdo byl zloděje spozoroval. – Pražský denník, 28. 10. 1868

Policejní statistika

Zatknuto bylo od městské policie v době od 18. do 24. října celkem 220 osob, z nichž 7 pro krádež a podvod, 133 pro tuláctví, 16 že leželi na ulici, 24 pro výtržnosti pouliční, 14 pro žebrotu a p. – Pražský denník, 28. 10. 1868

X Zavřít