24. 10. 1889: Pražské ženy děsí Jack Rozparovač. Některé ani nechtějí vycházet ven

24. října 2019 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Strach

Jack-rozparovač pobouřil nemálo nejen bojácné ženy a dívky, nýbrž i školní děvčata v celém okolí pražském. V Praze se ženy dosud nebojí, hůře vypadá to v předměstích, kde ženy a zejmena služky pojaty byly před Jackem-rozparovačem takovým strachem, že mnohá nechce k večeru navzdor všem domluvám vyjíti z domu, třeba jen, aby přinesla z nedalekého hostince džbánek piva, z obavy, aby nebyla zavražděna a rozčtvrcena. V přemnohých domech předměstských odehrály se v pravdě komické výjevy. I když služka doprovázena byla dvěma zcela známými muži do hostince, třásla se strachem na celém těle a běžela s pivem tryskem domů, jako by se jí měla země pod nohama propadnout. Páni měli ovšem to potěšení, že obdrželi alespoň čerstvé pivo. Veškeré vymlouvání, že na celé báchorce o Jackovi není ani zbla pravdy, bylo marné, služky trvají na svém náhledu, že Jack-rozparovač jest v Praze a že pobyt jeho páni tutlají. Vypravují se o Jackovi také již i děsné zprávy. V noci na včerejšek číhalo prý na Jacka v sadech na Letné 15 policajtů, kamž prý Jack je objednal zvláštním přípisem. Podobné lístky, jež píše zlomyslný nějaký dareba, obdržely mnohé osoby a odevzdaly je policejnímu ředitelství se žádostí za vypátrání a potrestání nerozvážného tohoto člověka. — Ostatně byl celý ten poplach zbytečný. Jestiť známo, že hrozný Jack-rozparovač ničeho neudělá ženským počestným a ostatně můžeme všechny, jimž na tom záleží, ujistit, že Jack-rozparovač mešká dosud v Londýně a že mu ani nenapadlo, spůsobovat nějaké nepříjemnosti pražské policii. – Národní listy, 24. 10. 1889

Zasypán

Stavitel p. Filipovský staví pro podnikatele p. Aloise Maasse nový dům v Olšanech. Nádenník Jan Dolejška z Vršovic kopal včera odpoledne jímky pro základní zdě, nepodepřel stěny patřičně prkny a příliš hluboko podkopal vrstvy země. Ke 4. hodině odpolední sesuly se stěny a sřícenou zemí byl Dolejška vysoko zasypán. Ostatní dělnici přispěli mu ihned ku pomoci a teprvé po dlouhém úsilovném namahání vykopali ho. Nešťastníku byla levá noha roztříštěna a kromě toho utrpěl těžkých zranění uvnitř těla, tak že musil býti do všeobecné nemocnice odvežen. – Národní listy, 24. 10. 1889

[related-post id=“24235″]

Pohřešuje se

Josef Košťál, úřadní sluha při c. k. berním úřadě v Libochovicích, odešel 14. t. m. k 10. hodině dopolední z domu, aniž by byl rodině své neb představeným oznámil, kam se ubírá. Poněvadž bedlivé pátrání po zmizelém minulo se žádoucím účinkem, má se za to, že Košťál dopustil se sebevraždy. Byl posledních dnů trudnomyslný a sebevraždu spáchal nejspíše v návalu okamžitého šílenství, poněvadž se obával, že nebude moci své čtyry nezletilé dcerušky uživiti. – Národní listy, 24. 10. 1889

X Zavřít