23. 3. 1890: Úvahy o stavbě provizorního mostu a nový kolotoč na Královských Vinohradech

23. března 2020 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Nový prozatímní most v Praze

Mostecká komise obce pražské obírá se právě se zřetelem k jubilejní výstavě r. 1891 důležitou otázkou, zřízení nových komunikačních prostředků. Z Prahy a z většiny předměstí vede nejkratší cesta na výstaviště přes most císaře Františka Josefa, který v době výstavní povozům i pěšímu obecenstvu sotva by dostačil. Tomu dalo by se odpomoci, kdyby do té doby dokončena byla stavba silnice pod Letnou, ale při neustupnosti řiditelství Občanské plovárny nelze se toho nadíti. Včera konala mostecká komise informační komisionelní řízení, aby zjistila vhodné místo, kde by se dal zříditi pontonový most pro pěší obecenstvo a pro lehké povozy. — Mostu císaře Františka Josefa by se tím značně ulevilo. Těžké výstavní věci dopravovány budou na výstaviště po železnici až do Buben-Holešovic. Mimo to uznáno za vhodné zaříditi i paroplavbu pro dopravu obecenstva na levý břeh vltavský. Navigační úřad, fortifikace, některé korporace i odborníci pozváni budou do schůze, v níž stanou se o návrzích tohoto druhu platná usnešení. – Národní listy, 23. 3. 1890

Nový kolotoč

U restaurace v Kravíně na Král. Vinohradech zřízen jest pro dítky veliký kolotoč, vyhovující moderním požadavkům. Koně jsou v životní velikosti a řádně osedláni. Také dobrý hudební stroj majitel kolotoče si opatřil. – Národní listy, 23. 3. 1890

[related-post id=“28636″]

K povšimnutí

Mnohé spolky i jednotlivci v Praze a okolí pořádávají zábavy a umělecké produkce ve prospěch Ústřední Matice školské. Užívají prostě svého práva ke konání vlastenecké povinnosti. Výbor Ústřední Matice školské ochotně dává k tomu svolení. Avšak výbor upozorňuje zároveň, že ku pořádání subskripcí k zábavám ve prospěch Matice konaným jen místní odbory právo mají a k tomu konci sběracími archy matičnými opatřeny bývají. Dáváme toto upozornění na veřejnost z příčin praktických. – Národní listy, 23. 3. 1890

Žofínský ostrov

Promenádní koncert počíná dnes o 3. hodině ve velkém sále. Drahý skvělý vojenský koncert odbývá se o 7. hod. Hudbu provede kapela 75. pěšího pluku řízením kapelníka p. Mabra. – Národní listy, 23. 3. 1890

X Zavřít