Klášterní zahrada v Emauzích projde rekonstrukcí. Přístupná bude i pro veřejnost

12. dubna 2018 ∙ 17:46
PražskýDEN.cz
Vizualizace budoucí podoby zahrady.
Vizualizace budoucí podoby zahrady.Foto: MČ Praha 2

Velká zahrada v jižním svahu byla už od založení součástí klášterního pozemku. Benediktini ji po staletí obdělávali sami. Pěstovali zde ovoce a zeleninu, v prudké části svahu i vinnou révu. Poválečné období zanechalo zahradu zpustlou, zabydlenou vzájemně nesouvisejícími užitkovými stavbami (tenisové kurty, školičky).

V letošním roce zahájilo Emauzské opatství první etapu již dlouho plánované rekonstrukce. Obnova zahrady se opírá o její historicky známou podobu. Ve spodní, rovinaté části navazuje na užitkovou funkci zahrady (pěstování ovoce, zeleniny, léčivých a okrasných bylin) doplněnou o objekty sloužící současné údržbě a provozu (dětské hřiště, letní posezení u kavárny parkoviště). Při jižní ohradní zdi vznikají k těmto účelům přízemní stavby.

Provoz zahrady koncipovaný rovněž ve spolupráci s Městskou částí Praha 2 počítá v budoucnu s přístupností celé zahrady pro veřejnost, aby se mohla stát odpočinkovou zónou i místem zajímavých aktivit.

X Zavřít