30. 4. 1890: Otcovské napomenutí cyklistům a voda na Vltavě

30. dubna 2020 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Otcovské napomenutí velocipedistům

Otcovské napomenutí velocipedistům přináší jeden list peštský z neděle. Sport bicyklistský, praví, má bez odporu své půvaby, jinak nedalo by se vysvětliti, že počet přátel jeho a přívrženců stále stoupá. Není to chůze, ačkoliv nohy při tom mají dost co dělati, není to také jízda koňmo, ačkoliv sedí se v sedle, a není to také jízda vozmo, ačkoliv hrají kola při tom velkou úlohu; a přece jest to chůze, jízda i vozba současně, alespoň jest při tom cosi ode všech těchto funkcí. Jak se zdá, jest bicyklistský sport pro ty, kdož se jím zabývají, jakési »mixtum compositum« tří požitků: unaví se, aniž by chodili, jezdí, aniž by musili se obávati jankovitosti svého oře, a vezou se, aniž by musili pečovati o konírnu, čeledína a oves. Ovšem, také různé jsou radosti, jež působí obecenstvu na silnicích. Chlapík ujíždí na svém vysokém kole, jako by byl nejméně střediskem celého světa kolkolem; pohlíží vítězoslavně kolem sebe, a zraky jeho zdají se každého kolemjdoucího se tázati: »nuže, co tomu říkáte?« při čemž, ať již se potí, čili ne, každých pět minut přejede si šátkem po obličeji, aby ukázal, že umí držeti se na kole v rovnováze, i když nepoužívá rukou, — v kterémžto okamžiku jest o své převaze nad ostatními smrtelníky, prachem se brodícími, přesvědčen. Kdyby prý jen sport jich nebyl tak krkolomný — také pro kolemjdoucí. Následuje ještě řada napomenutí a námitek, vztahujících se ovšem jen k místním poměrům peštským. Pomlčujeme o nich, ježto sport týž u nás jest mnohem starší, vyspělejší, a tudíž neobtěžuje obecenstva. – Národní listy, 30. 4. 1890

Voda na Vltavě

Voda na Vltavě následkem prudkých lijáků stoupá od včerejška stále a dosti rychle. Dnes v 9 hodin dopoledne vystoupila na 94 ctm. nad normál. Z venkova došly telegrafické zprávy, že na všech přítocích Vltavy voda rychle stoupá. Z Budějovic se oznamuje, že voda od včerejšího dne stoupla ze 66 ctm. dnes ráno na 150 ctm. a že stále rychle stoupá. Při ústí Lužnice do Vltavy stoupla voda na 125 ctm. – Národní listy, 30. 4. 1890

Postřelil se

Včera k půlnoci střelil se v městském sadu 26letý cukrářský pomocník Jan Svatoň z Eisensteinu dvakráte z revolveru do prsou a zranil se smrtelně. Byl odnešen do všeobecné nemocnice. Nezhojitelná nemoc dohnala ho k zoufalství. – Národní listy, 30. 4. 1890

Nastoupil trest

Vilém Körber, redaktor dělnického časopisu, odsouzený před nedávnem pro tiskový přečin, byl včera z rozkazu soudního, policií na trest předveden. – Národní listy, 30. 4. 1890

X Zavřít