Na okraji Prahy vznikl nový rybník. Měl by pomoci v boji se suchem

29. května 2020 ∙ 17:37
PražskýDEN.cz
Foto: Magistrát hl. m. Prahy

Praha dokončila výstavbu rybníka mezi městskými částmi Běchovice a Dubeč. Nový Lítožnický rybník zabírá plochu 11 hektarů a nachází se na místě původního rybníka, který byl v minulosti vypuštěn a vysušen. Součástí úpravy vodních ploch bylo i zmeandrování Říčanského potoka pod hrází, což přispěje k zadržení vody v místní krajině. 

Obnovením Lítožnického rybníka pokračuje hl. m. Praha v naplňování své strategie boje se suchem, jejíž součástí je i obnova a budování vodních ploch a vodních toků.

„Zatímco vláda je překvapená, že sucho je možná větší hrozba pro obyvatele než koronavirus, a ministerstva životního prostředí a zemědělství se předhánějí, kdo přijde rychleji s programem boje proti suchu, my v Praze otevíráme již hotové projekty, které pomůžou zadržovat vodu v krajině a mají reálný dopad na pražské klima,“ uvedl při otevření nového rybníka Petr Hlubuček, náměstek primátora pro životní prostředí.

Foto: Magistrát hl. m. Prahy

Staronový rybník

Nový Lítožnický rybník vznikl na místě tří menších rybníků, které byly pozůstatkem vypuštění historického Lítožnického rybníka v 1. pol. 19. stol. V rámci výstavby došlo k odbahnění území a odstranění zbytků zničených hrází. Celkem bylo vyvezeno 87 000 m³ sedimentů a materiálu. 

Na nový Lítožnický rybník přímo navazuje zmeandrované koryto Říčanky. „V rámci opatření proti suchu bylo její koryto prodlouženo o 300 m a objem zadržené vody se téměř ztrojnásobil z 340 m³ na 890 m³,“ dodává náměstek Hlubuček.

Spolu s tímto prodloužením Říčanky bylo vytvořeno 11 nových tůni, které v místní krajině zadrží kolem 2200 m³ vody. Potok tak nabízí nová útočiště pro pestré druhy mokřadní fauny a flóry.

Foto: Magistrát hl. m. Prahy

Nová hráz rybníka je 376 m dlouhá a 5,2 m vysoká. „Na hlavní hrázi je bezpečnostní přeliv a u výpustního objektu rybníka jsme zřídili loviště, kádiště a schodiště do vody tak, aby rybník mohli využívat i rybáři,“ popisuje Ondřej Palička, ředitel Lesů Hl. m. Prahy.

V plánu jsou i další projekty

Náklady na stavbu Lítožnického rybníka dosáhly 45 mil. Kč. Hlavní město celkově spravuje 308 km potoků na vodních tocích a 116 vodních nádrží. V letošním roce se plánuje realizace protipovodňové úpravy Rokytky v Kyjích, dokončení revitalizace Xaverovského rybníka a Zličínského rybníka a pokračování revitalizace Lipanského potoka.

X Zavřít