Praha testuje systém pro fungování navigace v tunelech

20. ledna 2021 ∙ 11:27
PražskýDEN.cz
Foto: CC0 Pixabay.com

Tunely sice řidičům zkracují cestu, ale jejich nevýhodou je, že v nich nefunguje navigace. Problém je to hlavně u složitějších tunelových kompelxů, kde bývá orientace složitější a řidiči pak mohou zmatkovat.

Vyřešit tento problém mohou tzv. opakovače družicového polohového dystému. Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) připravila pilotní projekt, v rámci kterého se tato technologie testuje v Bubenečském tunelu.

„Brzy skončí váhání, jaký exit z tunelu použít, a kudy přesně pokračovat na navazující křižovatce, když se nám ještě nevzpamatovala navigace jízdou bez signálu,“ říká Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy.

Jak systém funguje

Když vozidlo vjede do tunelu, po 50 metrech ztratí signál. Navigace v tu chvíli dopočítává polohu na základě odhadu rychlosti pohybu místo, kde se v tunelu vozidlo momentálně nachází.

V případě kolony nebo kolísavého dopravního proudu je ale to často nefunkční mechanismus. Po cca 300 metrech v tunelu zachytí navigace signál z instalovaného opakovače GNSS signálu, a tím svoji polohu opětovně zpřesní.

Po ověření funkčnosti ve zkušebním provozu dojde k vyhodnocení, a následně bude rozhodnuto, zda se do technologie rozšíří do celého tunelu Blanka, případně do dalších tunelů na území Prahy.

X Zavřít