Pražané jsou vzorní, loni vytřídili rekordní množství odpadu

17. ledna 2018 ∙ 21:34
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Pražané v roce 2017 vytřídili nejvíce odpadu za posledních třináct let. V barevných kontejnerech na separovaný odpad skončilo přes 54 tisíc tun odpadu. Od roku 2005 pak bylo podle údajů Pražských služeb sebráno 635 tisíc tun tříděného odpadu. Svozové společnosti svezly více než 260 tisíc tun směsného odpadu.

Občané hlavního města v uplynulém roce vytřídili více než 22 tisíc tun papíru. „Obsah kontejnerů na papír dále putuje do našich třídících linek, kde je ručně dotříděn. Obě třídící linky ročně zpracují zhruba 37 tisíc tun papíru,“ vysvětluje tiskový mluvčí Pražských služeb Radim Mana.

Kontejnery na kovové obaly fungují 18 měsíců

Dále bylo v hlavním městě vytříděno 14 tisíc tun plastů, přes 16, 5 tisíce tun skla, 980 tun nápojových kartonů a 143,5 tuny kovových obalů. „To jsou nejvyšší čísla od roku 2005. Potěšil nás zájem o třídění kovových obalů. Výsledné množství předčilo naše odhady. Počet stání vybavených šedým kontejnerem bude v letošním roce nadále narůstat. V současné době se nacházejí na 611 místech v Praze,“ okomentoval statistiky Radim Mana.

[related-post id=“4476″]

294 tisíc tun směsného komunálního odpadu

Denně do pražských ulic vyráží přibližně 105 svozových vozidel Pražských služeb, jejichž posádky obsluhují více než 77 330 odpadních nádob na směsný odpad 12 150 na separovaný odpad od občanů „V celé metropoli je bezmála 119 tisíc nádob na směsný a 18 tisíc nádob na tříděný odpad,“ upřesnil konkrétní počty nádob tiskový mluvčí společnosti.

Většina pražského odpadu končí v Zařízení na energetické využití odpadu. Loni tam Pražské služby zpracovaly a energeticky využily 294 898 tisíc tun odpadu. I přes pokles oproti loňskému roku se jedná o dobrý výsledek dosažený navzdory nižší disponibilitě kvůli vyšší četností výpadků, prodloužení pravidelné letní odstávky v souvislosti s přípravou na rekonstrukci a mimořádné podzimní odstávce z důvodu havárie na napájecích nádržích.

X Zavřít