29. 11. 1889: Sypání chodníků pískem, divadlo na Žižkově a problémy se zásilkami z Turecka

29. listopadu 2019 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Sypání chodníků pískem

Včera chumelilo se v Praze po celý den. Sníh nezůstal ležeti, nýbrž roztál. Chodníky byly kluzké, chůze obtížná. Strážníci vyzývali domovníky, aby chodníky posypali pískem, tito se však vymlouvali, že nedostali dosud žádného magistrátního nařízení. Jen málo který domovník uposlechl a posypal pískem chodník. Mnoho domovníků bylo udáno magistrátu ku potrestání. – Z venkova došly zprávy, že v přemnohých krajinách napadly spousty sněhu. – Národní listy, 29. 11. 1889

Divadlo v Žižkově

Jelikož nájemce hostince »Bezovky« porušil smlouvu s čten. ochot. jednotou »Pokrok« uzavřenou, byla tato nucena od pořádání divadelních představení v těchto místnostech upustiti, čímž také první představení, určené na den 13. října t. r. v poslední chvíli zmařeno bylo. Po krátkém vyjednávání podařilo se získati na několik let místnost »u Bubeníčků«, (býv. Apollo) v Štítného ulici, č. 204, kteráž úplně přestavěna a pouze účelům divadelním upravena byla. V útulných nových místnostech svých zahájí jednota letošní saisonu počátkem prosince t. r. Blodkovou operou «V Studni«. Na obecenstvu žižkovském nyní jest, aby uznávajíc opravdovou snahu jednoty, ji také v neunavné činnosti její vydatně podporovalo. – Národní listy, 29. 11. 1889

[related-post id=“25081″]

Zásylky s překážkami

Podivný stesk pronesli těchto dnů někteří obchodníci, jež nalezají se v obchodních stycích s Tureckem. Jakkoliv totiž jest nyní poměrně rychlé spojení železniční s Cařihradem, pomocí t. zv. východozemské dráhy, nechce Vysoká Porta nikterak připustiti, aby cestou tou byly do Turecka dopravovány též balíky a zásylky zboží v ambaláži. Zboží takto vypravené musí se jako dříve posýlati do Cařihradu velkou oklikou přes Terst, a rozhodující kruhy v Turecku prý na žádný spůsob nechtějí na nějaký jiný modus dopravy přistoupiti. Čím by tato nechuť Turecka oproti balíkům ec vysvětlovala, nelze prozatím zjistiti, jest však tak značná, že přes vše úsilí, nezdařilo se dosud po dobrém přesvědčiti je o něčem jiném. Následkem toho žádají obchodníci, jež své zboží vyvážejí do Cařihradu, aby uchopila se této věci diplomacie, která prý již tolik krásných úspěchů v Turecku docílila, a snažila se tureckou vládu přinutiti, aby dovolila vození balíků po východozemské dráze. Má se za to, že se to spojené diplomacii západoevropské konečně přece podaří. – Národní listy, 29. 11. 1889

X Zavřít