29. 5. 1890: Mladý gymnazista tragicky utonul ve Vltavě. Nikdo mu nedokázal pomoci

29. května 2020 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Gymnasista utonul

Žák VI. gymnasiální třídy v Žitné ulici, 17letý Miloš Studnař, z Otiněvsi na Moravě, vyšel si dne 27. května s několika soudruhy do Braníka, aby v řece se vykoupal. Umínil si, že řeku sem i tam čtyřikráte přeplove. Dle výpovědi svědků přeplul řeku třikráte. Když po čtvrté na vytčeneu dráhu se vydal, namanul se proti němu parník. Unavený plavec byl vlnami stržen do proudu i volal prosebným hlasem o pomoc. Úzkost zmocnila se obecenstva, plavci házeli mu gumové kotouče, by se jich zachytil a tak se zachránil, ale vysílený hoch marně s vlnami zápasil. Žádný plavec neměl tolik odvahy, aby byl do vody skočil a nebohého nad hladinou udržel. Hoch bránil se smrti dlouho a statečně, ale konečně opustily jej síly zúplna a tělo jeho ponořilo se do hlubin. Byl to mladík srdečný a každému, kdo jej znal milý. – Národní listy, 29. 5. 1890

Incident v Celetné ulici

Veliký sběh lidu udál se včera po 8. hod. večer v Celetné ulici. Strážník zaťkl mladého a silného muže, jenž drze žebrotou obtěžoval okolojdoucí. Žebrák protivil se, nechtěl jíti a svalil se na chodník, křiče z plna hrdla o pomoc. Se všech stran sbíhali se lidé, tak že ulicí nebylo možno se prodrati. Několik vojáků přispělo strážníkovi, zvedlo tuláka a vleklo ho ku předu. On kopal, křičel, rval se se strážníkem i s vojáky a svalil se opět na zem. Konečně se podařilo 4 strážníkům a několika vojákům tuláka přemoci a dostáti ho do staroměstské radnice, kde byl naložen do ručního vozíku a odvezen na policejní ředitelství. Zatím, co strážníci vlékli tuláka do průjezdu radnice, odehrál se pod loubím jiný výstup. Jakási žena měla manžela v podezření, že drží s jinou. Číhala na ni pod loubím a jak ji spatřila po boku svého muže, vyřítila se na ni. Muž nečekal na další výstup a rychle zmizel. Ženy rvaly se a políčkovaly, až přišli strážníci a odvedli je na policejní ředitelství. – Národní listy, 29. 5. 1890

[related-post id=“29968″]

Ukončení dělnické stávky

Z kruhů dělnických se nám oznamuje, že v některých továrnách strojnických nebyli po ukončené stávce do práce přijati mnozí dělníci, kteří tam před stávkou byli pracovali. Také se jim nepodařilo v jiných továrnách práci sobě opatřiti. Někteří dělníci, kteří jako důvěrníci stáli v čele stávkujících soudruhů a po stávce práci v jiné továrně nastoupili, byli opět propuštěni. Celkem jest bez práce přes 200 strojnických dělníků. – Národní listy, 29. 5. 1890

Stálá výstava řemeslnických výrobků v Praze

Řádná schůze kuratoria »Stálé výstavy řemeslnických výrobků v Praze« odbývá se dnes ve čtvrtek o půl 9. hod. večerní v místnostech Řemeslnicko-Živnostenské« Besedy u Doušů. Pp. členové zvou se k hojnému účastenství. — Na programu jest vyřízení minulého protokolu, podání účetnických zpráv a vyřízení běžných záležitostí. – Národní listy, 29. 5. 1890

X Zavřít