25. 1. 1868: Totožnost oukladně zavražděného mladíka stále neznámá

25. ledna 2018 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Podívejte se, co se psalo v pražských novinách přesně před 150 lety.

Cesta do Vídně

Pan měšťanosta dr. Klaudy odebéře se tyto dny do Vídně, aby J. Vel. císaři pánu poděkoval za potvrzení volby jeho za měšťanostu. Zároveň se tam s ním odebéře deputace obce pražské. – Pražský denník, 25. 1. 1868

K vraždě na Letné

O zavražděném mladíku, jehož mrtvola na Letné nalezena byla, nebylo posud lze nic bližšího se dozvěděti; vypravovalo se, že je z Nových Benátek, ale ani to není ještě dokázáno. Poněvadž v neděli byla v Malých Bubnách v jedné hospodě svatba a muzika, myslelo se, zdaž nebyl u té svatby; ale poptávky v tomto směru neměly výsledku. Ve čtvrtek byla mrtvola otvírána a tu se shledalo opět, že byl mladík nejspíš oukladně zavražděn.– Pražský denník, 25. 1. 1868

Dodávka ovoce

Zimního ovoce, jako jablek, hrušek a j. přiváží se stále velké množství jak po železnici tak i po vozích na zdejší ovocný trh. V poměru ale k tomuto množství jest předce dosti drahé, an rozličné výlohy jako dovoz, potravní daň a jiné výdaje je značně v ceně zvyšují.– Pražský denník, 25. 1. 1868

[related-post id=“4815″]

Pokousání

Od psa pokousána byla ve čtvrtek v 9 hodin večer jistá služebná na Malé straně, což mělo za následek, že pes odevzdán byl na pozorování k pohodnému a majetník vzat jest do výslechu, anto pes ten již dříve co kousavý se osvědčil.– Pražský denník, 25. 1. 1868

Přidušení dýmem

Málem by se udusila byla v noci na čtvrtek služka Marie Plzáková sloužící u továrníka pana Otok. S. v ulici u Nových mlýnů č. 1235–II; když ráno přišli lidé do kuchyně, byla bez sebe a hodinu to trvalo, než ji lékař vzkřísil; nalýkala se dýmu z uhlí. Nyní je v nemocnici.– Pražský denník, 25. 1. 1868

Vojenský pozaun

J. Vel. císař pán přijal od továrníka p. Červeného nově vynalezený vojenský pozaun a udělil mu za to zlatou medaili. Zároveň ustanovil Jeho Vel. císař pán, aby hudební nástroj tento po vystavení svém v rakouském museum byl dán co dar korunního prince pěšímu pluku, jehož majitelem pan princ jest. – Pražský denník, 25. 1. 1868

X Zavřít