18. 1. 1889: Policie přistihla dvě kuplířky. Zatknout se ale podařilo jen jednu

18. ledna 2019 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Novověké otroctví

V kavárně v Hybernské ulici přistihl ve středu tajný zřízenec policejní dvě ženy, známou kuplířku Matyldu Kreibigovou a majitelku »hostince« v Terezíně Marii Černou, když poslednější chtěla s dvěma venkovskými dívkami odjeti do Terezína a zašantročiti je do rozkřičeného domu. Dívky přišly do Prahy, aby vstoupily do služby. Jsou dosti sličné a nešťastnou náhodou upadly do tenat kuplířky Kreibigové, která je přiměla, aby přijaly službu u hostinské Černé v Terezíně. Než přivolaný strážník se dostavil, zmizela Kreibigová, kdežto Černá byla zatčena a odvedena na policejní ředitelství. – Národní listy, 18. 1. 1889

Novinky ze Žižkova

Městské zastupitelstvo v Žižkově mělo dne 16. ledna 1889 za předsednictví starosty J. M. Wertmüllera schůzi, při jejíž zahájení oznámil předseda, že císař rozhodnutím ze dne 30. list. 1888 svolil, aby chudobinec v Žižkově k poctě jeho panovnického jubilea založený, nazván byl: Chudobinec císaře rakouského a krále českého Františka Josefa I. Ze zprávy městské rady vysvítá, že pokračuje se v upravování sadu na vrchu Žižkově, že se vypsalo ofertní řízení na prodej obecního pozemku v Husově třídě a na pronajetí stavby radnice, mimo to, že se má vypsati ofertní řízení za příčinou prodeje obecního pozemku v ulici Švihovského. Následkem stížnosti, že dopisy z pošty žižkovské stranám pozdě doručovány bývají, usneseno žádati poštovní řiditelství za nápravu. Pokračováno u vyřízení rozpočtu školního pro rok 189) a usneseno schodek 28.064 zl. uhraditi 19prct. přirážkou ku všem přímým daním. Definitivním kancelistou ustanoven Antonín Kříž, a definitivním účetním příručím jmenován pan Josef Kneisl. Pensijní řád městských úředníků rozšířen na ostatní zřízence. Ze 4 žádostí za povolení hostinských živností odporučena jen jedna, a sice zřízení zájezdného hostince v Karlově třídě č. p. 615, kde pokoje pro cestující jsou již upraveny. – Národní listy, 18. 1. 1889

Ministerské nařízení

Ministerstvo vnitra nařídilo, aby každý týden oznamován byl počet novorozených dětí k doplnění týdenních zpráv statistických. Za tou příčinou ukládá se všem porodním babičkám, aby řádným vyplněním oznamovacích lístků, kteréž se jim dodají, počet v každém týdnu narozených dítek, spůsobem na dotčeném ohlašovacím lístku naznačeným včas oznamovaly, při čemž se podotýká, že by proti těm porodním babičkám, které by opominuly tak učiniti, pro nešetření úředních rozkazů zakročeno býti musilo. Ohlašovací lístky lze obdržeti v úřadovně magistrátu číslo 5. v domě 4—1. – Národní listy, 18. 1. 1889

Otrávila se

Anna Mesurerová, 19letá služka, bytem č. 1038–II., seškrábala předevčírem z několika balíčků sirek kostík, jejž v sebevražedném úmyslu s kávou vypila. Byla dopravena do všeobecné nemocnice, kdež včera zemřela, Nešťastná láska dohnala ji k zoufalství. – Národní listy, 18. 1. 1889

X Zavřít