15. 1. 1869: Nález mrtvého novorozence a výstraha emigrantům

15. ledna 2019 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 150 lety.

Výstraha vystěhovalcům

Dle došlých sem zpráv rakouského kosnula v Bombai ve východní Indii líčí se tamní stav rakouských přistěhovalců, kteříž štěstí v oněch krajinách dojíti hodlali, co velmi bídný. Množství jich se potlouká v ulicích bombajských beze všeho zaměstnání a jsou tak největší bídě a nouzi v šanc vydáni. Rádo by se opět navrátili do své vlasti, kterou s takovými nadějemi opouštěli, nedostává se jim však potřebných k tomu prostředků a obtěžují pak konsulat rakouský, jenž jim ovšem pomáhati nemůže. Sluší tedy varovati každého před stěhováním-se do něch krajin. – Pražský denník, 15. 1. 1869

Nalezena mrtvola novorozence

Mrtvola novorozeného dítěte mužského pohlaví v plenkách zaobalená byla předevčírem odpoledne za jednou zahradní zdí blíže Kravína nalezena. Později byla mrtvola do všeobecné nemocnice dodána. Po krkavčí matce se již pátrá. – Pražský denník, 15. 1. 1869

Důmyslná zlodějka

Zadržena byla předevčírem v poledne manželka jednoho dělníka v státním nádraží pracujícího. Nalezeno u ní v košíku, v němž muži svému do nádraží oběd přinesla, několik kousků kovu, jež tajně vynesti chtěla. Při vcházení však byla prohledávána a kradený kov u ní nalezen. – Pražský denník, 15. 1. 1869

X Zavřít