Duch se snažil zachránit syna. Nevysvětlitelný případ z počátku minulého století

29. července 2021 ∙ 12:35
Kristián Vích
Foto: Unsplash

Existují věci mezi nebem a zemí. Řada lidí občas prožije něco, co se nedá rozumně vysvětlit. Jak dokládá dobový novinový článek z roku 1902, nejedná se o nic nového. Mrazivý zážitek potkal i jednoho švýcarského lékaře.

Telegrafie duší

Záhada nevysvětlitelná, kterou všeobecně tímto názvem charakterisujeme, v poslední době zaměstnává švýcarský spiritistický list »Hades« delšími úvahami.

V předmluvě uvádějí se povšechné případy, které přihodily se snad již každému čtenáři. Takovými jsou na příklad, vzpomeneme-li si na přítele, kterého jsme po léta neviděli a v témž okamžiku obdržíme od něho dopis; nebo tajná znamení, která ovšem zabíhají až do pověrčivosti: posunutí obrazu na stěně, zhasnutí světla, prasknutí struny, jež spojují se obyčejně s úmrtím někoho známého.

List zmíněný uvádí i statistická data, ve kterých případy podobné skutečně dokázány. Ale případ, který v závěru článku se vypravuje a potvrzuje se několika osobami, i kdyby ve všem všudy nebyl pravdivým, jest nad míru zajímavým.

V podvečer jednoho dne zaťukáno na dveře jistého lékaře v menším městě švýcarském. Když otevřel, vešla k němu dáma, prosíc, aby bez odkladu vykonal návštěvu vážně nemocnému člověku. A vyslovila obavu, že bez pomoci lékařské do rána zemře.

Ochotný lékař sebral své medikamenty a ubíral se do domu označeného, kdež zaklepal na dveře nemocného. Ale k velikému úžasu lékařovu, když se tento představil, pacient prohlásil, že ani ho nenapadlo zastonat a že naopak jest úplně zdráv. Lékař již domníval se, že buď jde o omyl nebo svévoli a chystal se odejíti, když tu padl jeho zrak na podobiznu dámy, visící na stěně pokoje pacientova.

»Ale vždyť to je ona!« vykřikl skoro bezděčně. — »Kdo?« — »Dáma, která před chvílí mne vyzvala, abych vás navštívil, že jste těžce nemocen a že se obává o váš život.« Domnělý pacient zbledl a strašlivě se zachvěl. »Není možná! Vždyť tato dáma jest moje matka, která už dvacet let odpočívá v zemi.«

Oba muži se zamlčeli, nemajíce žádného vysvětlení k tajuplné záhadě. Lékař, který vykládal si událost tu jako nevysvětlitelné znamení, chtěl z opatrnosti »pacienta« prohlédnouti, ale ten odepřel, tvrdě, že jest úplně zdráv.

Lékař odešel znepokojen a rozechvěn. Ráno časně povolán byl opětně ke zmíněnému nemocnému. Tentokrát šel ihned s osobou pro něj se dostavivší, ale přišel pozdě. Nalezl na loži již jen chladnoucí mrtvolu a mohl konstatovati smrt mozkovou mrtvicí.

– Národní listy, 11. 7. 1902. Autor neuveden.

X Zavřít