7. 11. 1889: Muž ze zámožné rodiny zmizel. Zůstaly po něm jen dluhy

7. listopadu 2019 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Pohřešuje se

Dne 31. t. m. odešel z Prahy p. R. H., syn známé zámožné rodiny z okolí pražského, kterýž se pohyboval zejmena v kruzích německého divadla. Zanechal drahou upomínku asi na 10.000 zl. svým věřitelům, kteří se nyní velice přičiňují o vyrovnání, ale dosud se jim to ještě nezdařilo. – Národní listy, 7. 11. 1889

Usmrcen

Nádenník Jan Hajn z Neradu u Bohdanče byl dne 26. m. m. zaměstnán při lisování sena. Nešťastnou náhodou dostal se hlavou pod spuštěná právě prkna lisovacího stroje, které mu v okamžiku celou hlavu rozmačkala, tak že smrt ihned následovala. Nešťastník zanechal vdovu a pět nezaopatřených dítek. – Národní listy, 7. 11. 1889

[related-post id=“24505″]

Divadlo Variété

Neobyčejný úspěch, kterého docílili noví artisté pp. Rapoli a Segommer, shromážďuje každého večera přečetné obecenstvo. Tři dni po sobě byl dům do posledního místa vyprodán. Vedle jmenovaných vynikajících umělců libí se také velmi Allisonova skupina akrobatů, jichž »mramorové obrazy« vzbuzují v každém představení bouři potlesku. Aby také mládež účastna mohla býti těchto produkcí gymnastických, uspořádá řiditelství zvláštní představení pro dítky a žáky škol pražských, které se bude odbývati při značně snížených cenách s programem zvláště voleným v sobotu dne 9. t. m. o 4. hodině odpoledne. – Národní listy, 7. 11. 1889

X Zavřít