Modernizace Negrelliho viaduktu pokračuje snášením dvou mostů

17. února 2018 ∙ 20:14
PražskýDEN.cz
Negrelliho viadukt po rekonstrukci.
Negrelliho viadukt po rekonstrukci.Foto: SŽDC

Oprava Negrelliho viaduktu v centru Prahy vstupuje do další fáze. V uplynulých dnech dělníci snášeli ocelový most přes ulici Prvního Pluku, v budoucnu ho nahradí nová železobetonová konstrukce s ocelovými nosníky. Za několik týdnů se pak snese i most přes ulici Křižíkovu. Po dokončení prací na přemístění odjezdových stání začnou také hlavní stavební práce v prostoru Autobusového nádraží Florenc (ANF).

Most přes ulici Prvního pluku pochází z roku 1936, spodní stavba je původní z roku 1872. Ocelová konstrukce prošla částečně rekonstrukcí v roce 1996, kdy se zpevnila pod pravou kolejí. Současný most již nevyhovuje z hlediska technických i provozních parametrů, stejně tak nevyhovující je i hlučnost provozu vlaků po něm. Nová ocelová nosná konstrukce ponese jednu kolej, půjde o příhradový most s dolní mostovkou a parabolickým horním pásem.

Most se bude snášet jeřábem do prostoru parkoviště ANF, kde se rozřeže na menší celky. Následně budou probíhat práce na opěrách, kdy se z části odbourají, provede se injektáž dříků opěr a trysková injektáž podzákladí. Souběžně s těmito pracemi by měla probíhat výroba nové ocelové konstrukce. Zatím není stanoven ani přibližný termín, kdy dojde k samotné montáži nového mostu.

[related-post id=“5620″]

Během loňského roku se pracovalo především na odstranění různých vestaveb a přístaveb, snesení kolejového svršku a trakčního vedení. Provádělo se očištění konstrukce pro podrobnou diagnostiku viaduktu a zároveň se podchytily základy pomocí sloupů tryskové injektáže. Jednotlivé pilíře se také zpevnily. Po těchto nezbytných krocích se odtěžil zásypový materiál nad i mezi klenbami.

„Postupně se zahájí práce na samotné sanaci jednotlivých kleneb, které spočívají v lokálních výměnách degradovaných zdících prvků, při velkém rozsahu poškození dojde k přezdění celé klenby se snahou využití co největšího objemu původního materiálu. Po samotných opravách jednotlivých kleneb se provede nové odvodnění meziklenbového prostoru a hydroizolace kopírující tvar kleneb. Prostor mezi klenbami se vyplní mezerovitým betonem a na nově vzniklou rovinu se položí nová železobetonová roznášecí deska, která ponese další konstrukce,“ vysvětluje náměstek ředitele Stavební správy západ Ondřej Göpfert.

„Zhotovitel se drží plánovaného harmonogramu. Nic nenasvědčuje tomu, že bychom termín dokončení celého Negrelliho viaduktu posouvali, platí leden 2020,“ doplňuje náměstek generálního ředitele SŽDC pro modernizaci Mojmír Nejezchleb. Náklady na rekonstrukci Negrelliho viaduktu se vyšplhají na více než 1,4 miliardy Kč, zhotovitelem je Sdružení firem HOCHTIEF CZ, STRABAG Rail a AVERS.

[related-post id=“5750″]

V rámci rekonstrukce Negrelliho viaduktu se zároveň provádí rozsáhlá diagnostická prohlídka všech mostních objektů (kleneb) této historické stavby. Zajišťuje ji zhotovitel stavby firma AVERS pod dohledem sdružení Kloknerův ústav ČVUT a SG Geotechnika. Celkově se jedná o prohlídku sta kleneb z různých materiálů (beton, cihla, pískovec, žula a různé kombinace těchto materiálů). Vzhledem k extrémnímu rozsahu diagnostiky, kdy jsou na klenbách prohlíženy všechny prvky (jde o zhruba 30 až 35 000 dílčích kamenů), se využívají především nedestruktivní metody prohlídky. Jedná se o akustické trasování, vizuální prohlídky, měření vlhkosti, nedestruktivní zkoušení pevnosti cihel a kamene. Testy provádí výhradně akreditovaná zkušební laboratoř Kloknerova ústavu. Aktuálně již bylo vyzkoušeno přibližně 750 vzorků pískovce, žuly, cihel a betonu.

X Zavřít