2. 1. 1890: Řádění chřipky v Praze, výbuch petroleje a brutální pomsta bývalé manželky

2. ledna 2020, 00:01 PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Chřipka v Praze

Jak během málo dnů bylo již podotčeno, rozmohla se tato epidemie v Praze měrou velmi povážlivou a činí dosud pokroky, tak že možno říci, že Praha bude znenáhla jedním z měst, kde chřipka poměrně nalezla nejvíce půdy. Celkem však lze konstatovati, že obyvatelstvo pražské vzdoruje statečněji účinkům chřipky než jinde. Tím spůsobem vysvětluje se, že počet případů onemocnění, úřadně oznámených, je poměrně malý ke skutečnému stavu. Tou dobou léčí se ve všeob. nemocnici 35 těžce onemocnělých osob na chřipku. Dále roznemohli se ředitel všeobecné nemocnice místodržitelský rada p. Šťastný, professoři Chiari, Knoll, Sattler a Příbram, několik sluhů a ošetřovatelek atd. Dnes byly opětně otevřeny školy, aniž by se byla nějaká opatření pro zabránění dalšímu šíření se nakažlivé této nemoci školou učinila. Studující sjeli se zdrávi z celých Čech do Prahy, však není vyloučena možnost, že snad za několik dnů stižení budou chřipkou, již mohou na všecky strany i po venkově rozšířiti. Na českém gymnasiu v Žitné ulici nemohlo dnes 5 professorů učiti, jsouce stiženi chřipkou. – Národní listy, 2. 1. 1890

Výbuch petroleje

V nádraží severní dráhy zaměstnaný 37letý zámečnický pomocník Jan Adam, bytem v domě č. 663 na Žižkově, prohlížel v úterý odpoledne vagon s nádržkou pro dopravu petroleje firmy Schätenberg a Schreier z Jasló, dopravní stanice Tarnovice, aby se přesvědčil, zdaž ventilace reservoiru je v pořádku. Když se s ruční svítilnou přiblížil k ventilu, vzňaly se v rouře nahromaděné plyny, v okamžiku chytly též plyny uvnitř reservoiru i nastal ohlušující výbuch. Zámečník Adam byl s vagonu k zemi shozen, zůstal ležeti bez vědomí, utrpěv strašných popálenin v obličeji, na rukou i na prsou. Teprve po dlouhém namahání byl vzkřísen a dopraven do všeobecné nemocnice. – Národní listy, 2. 1. 1890

Zlá žena

Aloisie Svobodová, 27letá žena topiče z Tmáně u Berouna, bytem v Praze č. 1033–II., nežije se svým mužem. Je s ním od stolu i lože rozvedena, nicméně stále jej pronásleduje a vyvolává ze žárlivosti pouliční výtržnosti, tak že pronásledovaný nucen byl dovolávati se ochrany před rozlicenou ženou. Poslední večer starého roku ztrávil doma, nemaje tušení, co ho ráno na nový rok očekává. Když vyšel ze svého bytu v Palackého třídě v Karlíně, zaskočila mu žena jeho cestu a spustila spoustu nejsurovějších nadávek a než se Svoboda vzpamatoval, vychrstla mu do obličeje kyselinu sirkovou z hrnečku, jejž pod zástěrou byla držela. Nešťastník s bolestným výkřikem klesl k zemi. Záhy shlukl se kolem něho dav lidu, který zuřící ženu zadržel až přivolaný strážník ji odvedl na strážnici. Tam přiznala se bez obalu ku svému zločinu, dokládajíc, že chtěla svého muže zmrzačiti, aby žádná jiná žena nemohla jej míti v lásce. Lékař prohlásil zranění Svobody za těžké a dal ho v drožce dopraviti do všeobecné nemocnice. – Národní listy, 2. 1. 1890

25. 3. 1890: Nový vynález, umělecká výstava a popálený hnanec

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Nový vynález Pan J. Pexider, materialista na Král. Vinohradech, sestavil tekutou barvu k natírání domovních façad, která každé povětrnosti a dešti vzdoruje a vyniká pěkným i trvalým vzhledem a lácí. Vzorky této barvy má na skladě majitel patentu a vyrábitel p. J. Pexider, materialista na Král. Vinohradech. – Národní listy, 25. 3. 1890 Umělecká výstava v Rudolfíně Přípravné […]

24. 3. 1890: Nezdařený podvod, smrt staršího muže a opilý truhlář

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Nezdařený podvod Bývalý technik Alois Čech zaslal paní H. v Hopfenštokově ulici výhrůžné psaní toho znění, nezašle-li mu poste restante 300 zl., že uveřejní a udá na ni jisté jí prý nemilé věci. Paní H. nezalekla se výhrůžných dopisů, nezaslala žádaných peněz, nýbrž odevzdala výhrůžné dopisy policii, která odeslala na poštovní ředitelství tajného policistu. V sobotu přišel si […]

23. 3. 1890: Úvahy o stavbě provizorního mostu a nový kolotoč na Královských Vinohradech

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Nový prozatímní most v Praze Mostecká komise obce pražské obírá se právě se zřetelem k jubilejní výstavě r. 1891 důležitou otázkou, zřízení nových komunikačních prostředků. Z Prahy a z většiny předměstí vede nejkratší cesta na výstaviště přes most císaře Františka Josefa, který v době výstavní povozům i pěšímu obecenstvu sotva by dostačil. Tomu dalo by se odpomoci, kdyby […]

22. 3. 1890: Stavba nového nábřeží, přejetý mladík a popálená hokyně

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Stavba nábřeží Stavba nábřeží v Bubnech od převozu až za viadukt státní dráhy podél levého břehu Vltavy bude alespoň částečně ještě letos provedena. K účelu tomu konalo se informační komissionelní řízení, při němž všeobecně byla uznána potřeba, zříditi u převozu malý železný můstek a vyvlastniti některé soukromé pozemky. Dle plánů stavebním úřadem vypracovaných měla se před viaduktem zříditi […]

17. 3. 1890: Dítě v ohrožení, sebevražda nemocného člověka a slavnostní večer

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. V nebezpečí smrti uhořením Včera odpoledne odešel lakýrník p. Josef L. se svou chotí na procházku. V bytu jeho v domě č. 607 na Žižkově zůstala bez dohledu jeho 6letá dceruška Marie. Děvčátko otevřelo dvířka kamen a několik kousků žhavého uhlí vypadlo mu na šaty, jež záhy se vzňaly. Děvče dalo se do zoufalého křiku, nádenník Fr. Botte […]

Ztráta čichu může být projevem nákazy novým typem koronaviru.

Přibývá nakažených koronavirem, jejichž jediným příznakem je ztráta čichu

V sousedním Německu byla anosmie (dočasné vymizení čichu) příznakem u dvou třetin pacientů, kteří byli Covid-19 pozitivní. Jako hlavní příznak při lehkém průběhu koronavirové infekce ji udávalo také přibližně 30 % jihokorejských Covid-19 pozitivních pacientů. Podobné informace jsou hlášeny dále z Číny, Iránu, USA, Francie a Severní Itálie. Podle profesorky Claire Hopkins z Britské rinologické společnosti mohou pacienti s anosmií bez jakýchkoliv dalších symptomů patřit mezi tzv. skryté přenašeče onemocnění. […]

Karel Smyczek slaví životní jubileum. Zákeřná nemoc ho prý vůbec nezměnila

Jméno režiséra Karla Smyczeka je neodmyslitelně spjato s populárními filmy a seriály. Na svém kontě má tituly jako Sněženky a machři, Lotrando a Zubejda, Třetí patro, Bylo nás pět, Místo nahoře nebo Dobrá čtvrť. Velká část jeho tvorby je však zaměřena na dětské diváky a v neposlední řadě se prosadil i jako herec. Karel Smyczek slaví v těchto dnech 70. narozeniny. Narodil se 31. března 1950 v Mělníku, ale vyrůstal […]

Roušky a respirátory je nutné zlikvidovat bezpečným způsobem

Pražské služby vydaly pro občany doporučení správného postupu při likvidaci masek, respirátorů, roušek a dalších ochranných a hygienických pomůcek. „Použité jednorázové ochranné pomůcky vložte do plastového sáčku, ten následně vložte do uzavíratelného silnostěnného plastového pytle. Uzavřený pytel vhoďte přímo do nádoby na směsný komunální odpad. V žádném případě neodkládejte pytle s odpadem k popelnicím. Vystavujete tak zbytečnému riziku své okolí i naše zaměstnance,“ vyzývá Pražany tiskový mluvčí Pražských služeb Radim Mana. Uvedená doporučení […]

Šmejdi nabízejí roušky za podpis smlouvy. Úřad radí, jak se bránit

Energetický regulační úřad (ERÚ) zaznamenal několik případů, kdy tzv. „energetičtí šmejdi“ zneužili současné situace a nabízeli roušky proti podpisu. Ve skutečnosti šlo ale o podpis pod smlouvou o změně dodavatele. Další nabízejí po telefonu rekordně levné energie. Takové nabídky však končí spíše vysokou pokutou než kýženou úsporou. ERÚ důrazně varuje všechny spotřebitele, aby zvláště nyní nepřistupovali na nabídky podomních a telefonických prodejců, které mají za cíl změnu dodavatele energie, ať […]

Začala rekonstrukce kostry plejtváka myšoka, symbolu Národního muzea

Národní muzeum i v době, kdy je pro své návštěvníky uzavřeno, pokračuje v práci. Pro účely nových stálých přírodovědeckých expozic dochází právě v těchto dnech ke kompletnímu restaurování největšího předmětu ze sbírek Národního muzea, kostry samice plejtváka myšoka. Její oprava probíhá v sále, kde je umístěna již více než sto let. Restaurátorské a preparátorské práce na dalších sbírkových předmětech probíhají i v dílnách a laboratořích Národního muzea, tak aby byly […]

X Zavřít