2. 1. 1890: Řádění chřipky v Praze, výbuch petroleje a brutální pomsta bývalé manželky

2. ledna 2020, 00:01 PražskýDEN.cz
Zdroj: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Chřipka v Praze

Jak během málo dnů bylo již podotčeno, rozmohla se tato epidemie v Praze měrou velmi povážlivou a činí dosud pokroky, tak že možno říci, že Praha bude znenáhla jedním z měst, kde chřipka poměrně nalezla nejvíce půdy. Celkem však lze konstatovati, že obyvatelstvo pražské vzdoruje statečněji účinkům chřipky než jinde. Tím spůsobem vysvětluje se, že počet případů onemocnění, úřadně oznámených, je poměrně malý ke skutečnému stavu. Tou dobou léčí se ve všeob. nemocnici 35 těžce onemocnělých osob na chřipku. Dále roznemohli se ředitel všeobecné nemocnice místodržitelský rada p. Šťastný, professoři Chiari, Knoll, Sattler a Příbram, několik sluhů a ošetřovatelek atd. Dnes byly opětně otevřeny školy, aniž by se byla nějaká opatření pro zabránění dalšímu šíření se nakažlivé této nemoci školou učinila. Studující sjeli se zdrávi z celých Čech do Prahy, však není vyloučena možnost, že snad za několik dnů stižení budou chřipkou, již mohou na všecky strany i po venkově rozšířiti. Na českém gymnasiu v Žitné ulici nemohlo dnes 5 professorů učiti, jsouce stiženi chřipkou. – Národní listy, 2. 1. 1890

Výbuch petroleje

V nádraží severní dráhy zaměstnaný 37letý zámečnický pomocník Jan Adam, bytem v domě č. 663 na Žižkově, prohlížel v úterý odpoledne vagon s nádržkou pro dopravu petroleje firmy Schätenberg a Schreier z Jasló, dopravní stanice Tarnovice, aby se přesvědčil, zdaž ventilace reservoiru je v pořádku. Když se s ruční svítilnou přiblížil k ventilu, vzňaly se v rouře nahromaděné plyny, v okamžiku chytly též plyny uvnitř reservoiru i nastal ohlušující výbuch. Zámečník Adam byl s vagonu k zemi shozen, zůstal ležeti bez vědomí, utrpěv strašných popálenin v obličeji, na rukou i na prsou. Teprve po dlouhém namahání byl vzkřísen a dopraven do všeobecné nemocnice. – Národní listy, 2. 1. 1890

Zlá žena

Aloisie Svobodová, 27letá žena topiče z Tmáně u Berouna, bytem v Praze č. 1033–II., nežije se svým mužem. Je s ním od stolu i lože rozvedena, nicméně stále jej pronásleduje a vyvolává ze žárlivosti pouliční výtržnosti, tak že pronásledovaný nucen byl dovolávati se ochrany před rozlicenou ženou. Poslední večer starého roku ztrávil doma, nemaje tušení, co ho ráno na nový rok očekává. Když vyšel ze svého bytu v Palackého třídě v Karlíně, zaskočila mu žena jeho cestu a spustila spoustu nejsurovějších nadávek a než se Svoboda vzpamatoval, vychrstla mu do obličeje kyselinu sirkovou z hrnečku, jejž pod zástěrou byla držela. Nešťastník s bolestným výkřikem klesl k zemi. Záhy shlukl se kolem něho dav lidu, který zuřící ženu zadržel až přivolaný strážník ji odvedl na strážnici. Tam přiznala se bez obalu ku svému zločinu, dokládajíc, že chtěla svého muže zmrzačiti, aby žádná jiná žena nemohla jej míti v lásce. Lékař prohlásil zranění Svobody za těžké a dal ho v drožce dopraviti do všeobecné nemocnice. – Národní listy, 2. 1. 1890

Na ženy po čtyřicítce módní návrháři před 100 lety příliš nemysleli

Šaty dělají člověka. Toto známé pořekadlo platí už odjakživa. Jenomže naše prababičky to s oblékáním neměly zrovna moc lehké. Dokládá do zajímavý novinový článek z roku 1910, kdy současný módní průmysl byl teprve v plenkách. Prohlížíme-li za výklady obchodů a v modních časopisech nové modely toilet, vidíme, že velicí krejčové pařížští docela se tváří, jakoby nevěděli, že existují také dámy přes čtyřicet let staré. Vše, co moda nového podává, je skoro nemožným u dámy „středního věku“ čili „určitého […]

vydáno před 2 týdny

3. 1. 1890: Chřipková epidemie dál kosí obyvatele Prahy

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Chřipka v Praze Povážlivá epidemie tato šíří se v Praze dále, a nebude pomalu domu neb rodiny, ve které by nebylo nějakého případu. Jak se praví, počíná prý chřipka vaditi také v obchodních stycích, ježto v mnohých závodech personál chřipkou jest zmenšen. Na Nový rok bylo úřadně ohlášeno. 100, včera dopoledne 120 případů onemocnění chřipkou. – Národní listy, 3. 1. 1890 Zastavené vyučování Za příčinou šíření […]

vydáno před 2 týdny

7. 12. 1889: Zdražení kávy a podrobnosti k tragédii v cukrovaru

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Zdražení kávy Nepříjemná zvěst pro naše hospodyňky. Následkem vzpružení republikánských zásad a konečného jich vítězství v Brasilii budou domácnosti naše poškozeny v důležitém a velmi citlivém odstavci domácího pořádku — páni obchodníci totiž oznamují, že následkem událostí brasilských budou nuceni zvýšiti bezpochyby ceny kávy, což dle zkušeností nabytých znamená, že ceny ty budou na jisto zvýšeny. Zdá se, že ponenáhlu blížíme se, alespoň […]

vydáno před 1 měsícem

Pracujících cizinců přibývá. Průměrně vydělávají stejně jako Češi, někdy i víc

Česká ekonomika musí kvůli nedostatku pracovních sil stále více spoléhat na zaměstnance s cizím státním občanstvím. Jejich podíl přesáhl loňském roce 12 procent. Většinu celkového počtu cizinců u nás tvoří občané Ukrajiny, Slovenska a Vietnamu. Následují občané Ruska, Polska, Bulharska a Rumunska. V počtu usazených převyšují občané třetích zemí nad občany EU. Data zveřejnil Český statistický úřad. „Masivní ekonomická migrace podpořená nedostatkem pracovních sil v posledním období narůstá zejména ze zemí EU. Díky menším administrativním překážkám […]

vydáno před 1 dnem

Pronájem nebytových prostor bude mít nová pravidla

Praha připravila nové znění vzorových podmínek výběrových řízení na pronájem nebytových prostor ve vlastnictví hlavního města. Jejich součástí jsou i smlouvy na dobu určitou a neurčitou. Nabídky podané ve výběrových řízení se budou nově hodnotit podle několika kritérií tak, aby pronájmy nebyly jen pro turistické prodejny, ale sloužily i Pražanům. První z podmínek je cenová nabídka. Druhou představuje navrhovaný účel nájmu. V rámci účelu bude hodnocena i přínosnost požadovaného druhu činnosti pro místní obyvatele a pro všestranný rozvoj daného […]

vydáno před 1 dnem
Praha v budoucnu neposkytne pronájem obchodům s kýčovitým zbožím.

Národní muzeum připomene 51 let od smrti Jana Palacha

Národní muzeum připomene v sobotu 18. ledna 51. výročí sebeupálení Jana Palacha pietním aktem v Památníku Jana Palacha ve Všetatech. Začátek pietního aktu je v 13:00, po jeho skončení bude následovat setkání v sále bývalého kina ve Všetatech, které pořádá Společnost Jana Palacha. Vstup do celého objektu je zdarma. Národní muzeum otevřelo Památník Jana Palacha ve Všetatech 10. října loňského roku. Bznikl na místě původního domu rodiny Palachových, vedle kterého byla vybudována nová expozice představující dobu a čin Jana Palacha v kontextu 20. století. Památník […]

vydáno před 2 dny
X Zavřít