1. 12. 1868: Jubileum profesora Purkyně a případ jednoho podvodníka

1. prosince 2018 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 150 lety.

K volbám

Obecní volby pražské, které se dne 14. prosince konat budou, zavdaly jedněm vídeňským novinám podnět k návrhu, aby pokud bude v Praze trvat výminečný stav, byly volby ty se odložily. Čeho se ty noviny obávají, kdyby se volby vykonaly, těžko se domysleti; zajisté ale páni z těch novin nevzpomněli si, že byl výminečný stav zaveden pouze k udržování výstřednosti a takž není si co myslet, že by chtěl neb směl zasáhati do výkonu samosprávy, jakým jsou obecní volby, aneb že by nesl v sobě podnět k odročení něčeho, co zákonem jest do jisté lhůty přikázáno. Ostatně mohou volby za výminečného stavu alespoň očekávat, že se o nich nepřipustí nedovolené výstřednosti ani agitace. – Pražský denník, 1. 12. 1868

Oslavy jubilea

Padesátileté doktorské jubileum proslaveného profesora Purkyně slaveno bude dne 10. prosince a již se konají přípravy k důstojnému oslavení tohoto dne. Sbor profesorův fakulty lékařské podá jubilantovi velký stříbrný pohár, silně vyzlacený, sbor doktorův velký stříbrný památní peníz a spolek českých lékařův z ryzého stříbra zhotovený věnec bobkový. Mimo to uspořádá posledně jmenovaný spolek slavnostní banket v den jubilejní. Též jiné spolky české se chystají k oslavení tohoto dne. – Pražský denník, 1. 12. 1868

[related-post id=“14743″]

Podvod a krádež

Předevčírem večer zatčen byl mužský, jenž na starém městě v jednom skladě sloužil a části strojů kradl; při tom se zaroveň dokázalo, že týž člověk ošidil jakéhos vojáka o hodinky. Týž člověk byl už u městské policie za civilního strážníka ale propuštěn jest z podobné příčiny. – Pražský denník, 1. 12. 1868

X Zavřít