Praha bude mít nového koordinátora očkování

29. ledna 2021 ∙ 18:19
PražskýDEN.cz
Foto: Pixabay

Očkování proti koronaviru na území Prahy bude od začátku února koordinovat Martin Ježek, ředitel odboru zdravotnictví Magistrátu hlavního města Prahy. Současný krajský koordinátor David Doležil opustí tuto funkci z vlastního rozhodnutí ke konci měsíce a bude nadále působit jako ředitel Městské polikliniky Praha.

„Pan ředitel Doležil pomáhá zvládat projevy pandemie od jejího začátku. Na jaře zajišťoval prostřednictvím Městské polikliniky Praha rozdělování osobních ochranných pomůcek, koordinoval vznik odběrového místa na Výstavišti a v budově polikliniky pomohl uspíšit očkování klientů a personálu domovů pro seniory, když prostřednictvím polikliniky zajistil zdravotníky pro mobilní očkovací tým. Do zvládání epidemie a nyní do očkování bude i nadále zapojen prostřednictvím očkovacího místa zřízeného poliklinikou. Děkuji Davidu Doležilovi za jeho nasazení v nelehké roli krajského koordinátora,“ říká Milena Johnová, radní hl. m. Prahy pro zdravotnictví a sociální politiku.

Krajský koordinátor v Praze nemá pravomoci, které vedení hlavního města od vlády opakovaně požadovalo, ať už skrze připomínky očkovací strategie, nebo přímou komunikací s vládou. Vakcíny se tak distribuují často i bez jeho vědomí, a přestože má být hlavní pražský koordinátor nejdůležitější osobou v procesu očkování, nejsou jeho pokyny nyní pro očkovací místa závazné a nemůže tak reálně koordinovat očkování v hlavním městě.

„V rámci velmi specifické situace na území hlavního města, kdy Praha nemá vlastní distribuční očkovací místo a ta stávající jsou organizace přímo řízené ministerstvem zdravotnictví, se budu snažit především o maximálně fungující komunikaci a kooperaci všech dotčených subjektů v rámci vakcinace na území metropole. Jedině tak se nám společně podaří tento velmi obtížný úkol zvládnout,“ popisuje nový koordinátor Martin Ježek.

X Zavřít