21. 1. 1868: Pražští strážníci zatýkali obchodníky pro nesvěcení neděle

21. ledna 2018 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Podívejte se, co se psalo v pražských novinách přesně před 150 lety.

Společenské plesy

Během tohoto masopustu budou odbývány čtyři společenské ples zedejšího panstva a sice v místnostech pánů Švertásků, poněvadž sál žofínský je příliš prostorný. První z těch plesů byl tam už včera odbýván. – Pražský denník, 21. 1. 1868

Chytil se

Tyto dne v noci vloudil se zloděj do domu č. 507-2 vystavěném na bývalé salmovské zahradě. Poněvadž se mu nic lepšího nenahodilo, uzmul několik slepic a kohouta. Než štěstěna mu ten tenkráte nepřála. Z nenadání byli obyvatelé tichého jindy domu zburcováni ze spaní temným kdákáním slepic a kokrháním kohouta. I tušíce nějaký nešvár, rozžhali svítilny a hledali místo, odkud jim kuropění drubeže vstříc se ozývalo. A hle, ptáček se chytil. Z hnojiště všecek pokálen drápal se ven zlodějíček, drže v pytli uvězněnou drůbež. Rozumí se, že ihned se ho zmocnili a odevzdali stráži. – Národní listy, 21. 1. 1868

[related-post id=“4526″]

Drzé přepadnutí

V těchto dnech o osmé hodině ubírala se paní B.s dcerami svými do taneční hodiny. Hned u slovanského vrchu pronásledoval je jakýs dareba, k němuž u Žitnobranské ulice jiní dva darebové se přidružili. Když konečně paní B. s dcerami svými až k ústí Vodičkové ulice přišla, chytil ji nejstarší dareba za límec, chtěje jí strhnouti zlatý nákrčník. Napadená vykřikla a v tu chvíli byl tu strážník a jistý pán ku pomoci. Však musili násilně odtrhnout lupiče, než pustil límec panin. Jest to známý tulák Josef P., vojenský dovolenec. Mladí pomahači jeho zatím se rozprchli. – Národní listy, 21. 1. 1868

Zatýkání

Městská stráž policejní zatkla v čase od 12. do 18. ledna 279 osob a sice: pro krádež 10, pro podezření krádeže 6, pro vloudění se do domu 2, pro trýznění zvířat 1, pro potulování 113, pro žebrotu 39, pro nedovolené zdržování se 19, osob bez bytu 19 atd. Dále bylo oznámeno 350 domácích pánův pro přestupek řádu o čištění ulic a 7 obchodníků pro nesvěcení neděle. – Národní listy, 21. 1. 1868

X Zavřít