Rekonstrukce ulice Na Hroudě potrvá do konce dubna

19. března 2018 ∙ 14:25
PražskýDEN.cz

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (TSK) zahájí 20. března 2018 rekonstrukci ulice Na Hroudě (MČ Praha 10), a to mezi ulicemi Průběžná a U Hráze. Kompletní oprava komunikace, včetně odvodňovacího zařízení, je plánována do 30. dubna letošního roku.

Součástí opravy místní komunikace je výměna všech konstrukčních vrstev vozovky a výměna dlážděného krytu za asfaltobeton, dále oprava odvodňovacích zařízení a zřízení dvou zpomalovacích prahů formou trvalé stavební úpravy.

V průběhu jednotlivých etap bude průjezd ulicí Na Hroudě uzavřen. Obyvatelům bude umožněn vždy vjezd do části ulice s využitím objízdných tras ulicemi V Olšinách, U Hráze, Pod Altánem a Průběžná.

X Zavřít