Seifertova ulice se má proměnit. Hledají se architekti

18. května 2021 ∙ 13:45
Kristián Vích
Foto: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR)

Praha vypsala výběrové řízení na koncepční studii architektonického, krajinářského a dopravního řešení Seifertovy ulice. Vítězný tým má dodat projekt, který bude klást důraz na opatření spojená s klimatickou změnou.

Seifertova ulice je významnou pražskou třídou a důležitou dopravní osou mezi Žižkovem a centrem města. Spodní část ulice v oblasti u železničního podjezdu (křižovatka U Bulhara) je klíčovým dopravním uzlem celého území. Již dlouho však vyžaduje komplexní rekonstrukci a její aktuální stav nevyhovuje potřebám obyvatel.

„Plánovaná rekonstrukce Seifertovy ulice je příležitostí, jak snížit znečištění ovzduší důležité dopravní oblasti. Otevírá se tu také prostor pro uplatnění dalších prvků, které povedou k naplnění našeho klimatického závazku, jako třeba výsadba nové zeleně či opatření pro vsakování dešťové vody,“ říká náměstek primátora pro životní prostředí Petr Hlubuček.

Právě práce s dešťovou vodou a prvky tzv. modrozelené infrastruktury mají zajistit dostatečné zavlažování okolní zeleně a pozitivně tak ovlivnit mikroklima ulice. V plánu je dále například i rozšíření chodníků nebo oprava schodiště.

Architektonická studia se mohou do výběrového řízení přihlásit do 31. května. Stavební práce by měly začít v roce 2024, společně s rekonstrukcí Táboritské ulice.

X Zavřít