Trojskou lávku dočasně nahradí velkokapacitní přívoz pro 200 pasažérů

29. ledna 2018 ∙ 15:10
PražskýDEN.cz
Trosky zřícené Trojské lávky.
Trosky zřícené Trojské lávky.Foto: Jan Polák, Wikipedia.org

V pondělní 29. ledna proběhlo setkání představitelů hlavního města, Prahy 7 a  Prahy – Troje. Tématem jednání byla aktuální situace kolem Trojské lávky a Libeňského mostu.

Setkání svolal starosta Prahy 7 Jan Čižinský společně se starostou Troje Tomášem Bryknarem. Dále se jej zúčastnili místostarosta Prahy 7 Ondřej Mirovský a radní Lenka Burgerová, náměstek primátorky hl. m. Prahy Petr Dolínek, náměstkyně primátorky hl. m. Prahy Petra Kolínská a zástupci TSK hl. m. Prahy, organizace ROPID, Povodí Vltavy a krizového řízení Prahy 7. Pozván byl také starosta Prahy 8 Roman Petrus, který se na jednání nedostavil.

Nejdřív přívoz, pak provizorní most

Na schůzce se dohodlo zřízení velkokapacitního přívozu mezi Císařským ostrovem a Trojou pro zhruba 200 lidí. Hlavní město ho objedná do konce tohoto týdne a poprvé vyplout by měl v květnu. Zároveň by do května až června 2019 měla být zbudována provizorní lávka v místě zřícené Trojské lávky. Na trvalé řešení nové Trojské lávky bude vypsána architektonická soutěž.

[related-post id=“4823″]

Co bude s Libeňským mostem?

Technická správa komunikací hl. m. Prahy již vybrala stavební firmu, která provizorně zabezpečí havarijní stav Libeňského mostu. Dodavatel se stala firma SMP CZ, a.s. Jejím úkolem bude zajistit potřebné podepření rámového mostu C na libeňské straně a dalších navržených konstrukcí na holešovické straně soumostí. Dodavatel zároveň garantuje, že opravu provede do 30 dnů. Nezávislý statik následně vyhodnotí provedené úpravy a vydá stanovisko ohledně možností obnovy provozu na mostě.

[related-post id=“4965″]

Generální oprava potrvá několik let

Další osud Libeňského mostu má nyní v rukách Ministerstvo kultury. Technická správa komunikací má platné územní rozhodnutí pro rekonstrukci mostu z roku 2006 a stavební povolení na rekonstrukci mostu z roku 2009. Jedná se o sérii čtyř stavebních povolení, dvě jsou platná, dvě jsou pozastavena kvůli probíhajícímu správnímu řízení Ministerstva kultury.

Pokud ministerstvo zařadí Libeňský most mezi kulturní památky, příprava rekonstrukce se vrátí zpět do roku 2005. Kromě úplně nových projektů bude nezbytné požádat znovu o územní rozhodnutí i o všechna stavební povolení, a pak teprve bude možné znovu vypsat veřejné soutěže na zhotovitele a na správce stavby.

[related-post id=“4973″]

Pokud by Ministerstvo kultury ve správním řízení rozhodlo, že Libeňský most není kulturní památkou, může Technická správa komunikací pokračovat tam, kde před zahájením správního řízení přestala, tj. dokončí již započaté veřejné zakázky na zhotovitele a na správce stavby dle existujícího projektu, a podle optimistického odhadu by mohla rekonstrukce mostu začít na přelomu let 2018 a 2019.

X Zavřít