7. 12. 1889: Zdražení kávy a podrobnosti k tragédii v cukrovaru

7. prosince 2019, 00:01 PražskýDEN.cz
Zdroj: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Zdražení kávy

Nepříjemná zvěst pro naše hospodyňky. Následkem vzpružení republikánských zásad a konečného jich vítězství v Brasilii budou domácnosti naše poškozeny v důležitém a velmi citlivém odstavci domácího pořádku — páni obchodníci totiž oznamují, že následkem událostí brasilských budou nuceni zvýšiti bezpochyby ceny kávy, což dle zkušeností nabytých znamená, že ceny ty budou na jisto zvýšeny. Zdá se, že ponenáhlu blížíme se, alespoň pokud se tkne kávy, prvotnímu stavu: káva bude se prodávati jako drahé koření, a hospodyně budou ji odpočítávati po zrnkách. K vůli změně mají někdy také velké příčiny takovéto nepříjemné malé výsledky. Že by však hrozila případná stávka v pití kávy, toho se od dam přece jen nadíti nemůžeme. – Národní listy, 7. 12. 1889

Tragédie v cukrovaru

O velkem neštěstí v cukrovaru ve Zvoleňovsi přicházejí na jevo tyto podrobnosti: Na cukerní půdě uloženo bylo asi 4000 metrických centů surového cukru. Z nenadání povolil litý, železný sloup a část půdy v délce 60 a v šířce 40 metrů sřítila se do přízemí, když trámy velikou tíhu nemohly snésti. Také stroje byly částečně zasypány, tak že práce v cukrovaru musila se zastaviti. V přízemí pracovalo devět dělníků, kteří byli vesměs zasypáni. Ostatní dělníci jali se ihned pracovati na jich zachránění. Bohužel bylo 5 dělníků vytaženo již jako mrtvoly. Těžkých zranění utrpěli čtyři dělníci, kterým p. dr. Burda poskytl lékařské pomoci. Ze zabitých dělníků byli 2 ženatí a zanechali 6 nezaopatřených dítek. Neštěstí oznámeno okresnímu hejtmanství i okresnímu soudu v Slaném. Zemská úrazová pojišťovna vyslala na místo komisi, která má provésti potřebné vyšetření. – Národní listy, 7. 12. 1889

Mikulášské a vánoční slavnosti

Mikulášskou slavnost uspořádal včera v 5 hod. odpoledne v Konviktě pro chudé školní dítky škol u sv. Jiljí a Havla dobročinný spolek »Ochrana«. Slavnosti obcovalo četné obecenstvo, zejména dámy a členové spolku. Po přednesu sborů, jež řídil pan Kačaba, měl katecheta p. dr. Filip ku shromážděným vřelé proslovení a vzdal dobrodincům za poskytnuté příspěvky zasloužené díky. Na to následovalo poděkování 39 dítek. Každé z podělených děvčat obdrželo sukni, jupku, šátek, punčochy a střevíce a chlapci zimník, kalhoty, klobouk, punčochy a boty, každé dítko vánočku, ořechy, jablka a sešity ku psaní a dívka, která vzdala díky dobrodincům, obdržela zlatý křížek. – Národní listy, 7. 12. 1889

Na ženy po čtyřicítce módní návrháři před 100 lety příliš nemysleli

Šaty dělají člověka. Toto známé pořekadlo platí už odjakživa. Jenomže naše prababičky to s oblékáním neměly zrovna moc lehké. Dokládá do zajímavý novinový článek z roku 1910, kdy současný módní průmysl byl teprve v plenkách. Prohlížíme-li za výklady obchodů a v modních časopisech nové modely toilet, vidíme, že velicí krejčové pařížští docela se tváří, jakoby nevěděli, že existují také dámy přes čtyřicet let staré. Vše, co moda nového podává, je skoro nemožným u dámy „středního věku“ čili „určitého […]

vydáno před 2 týdny

3. 1. 1890: Chřipková epidemie dál kosí obyvatele Prahy

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Chřipka v Praze Povážlivá epidemie tato šíří se v Praze dále, a nebude pomalu domu neb rodiny, ve které by nebylo nějakého případu. Jak se praví, počíná prý chřipka vaditi také v obchodních stycích, ježto v mnohých závodech personál chřipkou jest zmenšen. Na Nový rok bylo úřadně ohlášeno. 100, včera dopoledne 120 případů onemocnění chřipkou. – Národní listy, 3. 1. 1890 Zastavené vyučování Za příčinou šíření […]

vydáno před 2 týdny

2. 1. 1890: Řádění chřipky v Praze, výbuch petroleje a brutální pomsta bývalé manželky

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Chřipka v Praze Jak během málo dnů bylo již podotčeno, rozmohla se tato epidemie v Praze měrou velmi povážlivou a činí dosud pokroky, tak že možno říci, že Praha bude znenáhla jedním z měst, kde chřipka poměrně nalezla nejvíce půdy. Celkem však lze konstatovati, že obyvatelstvo pražské vzdoruje statečněji účinkům chřipky než jinde. Tím spůsobem vysvětluje se, že počet případů onemocnění, úřadně oznámených, […]

vydáno před 3 týdny

Pracujících cizinců přibývá. Průměrně vydělávají stejně jako Češi, někdy i víc

Česká ekonomika musí kvůli nedostatku pracovních sil stále více spoléhat na zaměstnance s cizím státním občanstvím. Jejich podíl přesáhl loňském roce 12 procent. Většinu celkového počtu cizinců u nás tvoří občané Ukrajiny, Slovenska a Vietnamu. Následují občané Ruska, Polska, Bulharska a Rumunska. V počtu usazených převyšují občané třetích zemí nad občany EU. Data zveřejnil Český statistický úřad. „Masivní ekonomická migrace podpořená nedostatkem pracovních sil v posledním období narůstá zejména ze zemí EU. Díky menším administrativním překážkám […]

vydáno před 1 dnem

Pronájem nebytových prostor bude mít nová pravidla

Praha připravila nové znění vzorových podmínek výběrových řízení na pronájem nebytových prostor ve vlastnictví hlavního města. Jejich součástí jsou i smlouvy na dobu určitou a neurčitou. Nabídky podané ve výběrových řízení se budou nově hodnotit podle několika kritérií tak, aby pronájmy nebyly jen pro turistické prodejny, ale sloužily i Pražanům. První z podmínek je cenová nabídka. Druhou představuje navrhovaný účel nájmu. V rámci účelu bude hodnocena i přínosnost požadovaného druhu činnosti pro místní obyvatele a pro všestranný rozvoj daného […]

vydáno před 1 dnem
Praha v budoucnu neposkytne pronájem obchodům s kýčovitým zbožím.

Národní muzeum připomene 51 let od smrti Jana Palacha

Národní muzeum připomene v sobotu 18. ledna 51. výročí sebeupálení Jana Palacha pietním aktem v Památníku Jana Palacha ve Všetatech. Začátek pietního aktu je v 13:00, po jeho skončení bude následovat setkání v sále bývalého kina ve Všetatech, které pořádá Společnost Jana Palacha. Vstup do celého objektu je zdarma. Národní muzeum otevřelo Památník Jana Palacha ve Všetatech 10. října loňského roku. Bznikl na místě původního domu rodiny Palachových, vedle kterého byla vybudována nová expozice představující dobu a čin Jana Palacha v kontextu 20. století. Památník […]

vydáno před 2 dny
X Zavřít