7. 12. 1889: Zdražení kávy a podrobnosti k tragédii v cukrovaru

7. prosince 2019 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Zdražení kávy

Nepříjemná zvěst pro naše hospodyňky. Následkem vzpružení republikánských zásad a konečného jich vítězství v Brasilii budou domácnosti naše poškozeny v důležitém a velmi citlivém odstavci domácího pořádku — páni obchodníci totiž oznamují, že následkem událostí brasilských budou nuceni zvýšiti bezpochyby ceny kávy, což dle zkušeností nabytých znamená, že ceny ty budou na jisto zvýšeny. Zdá se, že ponenáhlu blížíme se, alespoň pokud se tkne kávy, prvotnímu stavu: káva bude se prodávati jako drahé koření, a hospodyně budou ji odpočítávati po zrnkách. K vůli změně mají někdy také velké příčiny takovéto nepříjemné malé výsledky. Že by však hrozila případná stávka v pití kávy, toho se od dam přece jen nadíti nemůžeme. – Národní listy, 7. 12. 1889

Tragédie v cukrovaru

O velkem neštěstí v cukrovaru ve Zvoleňovsi přicházejí na jevo tyto podrobnosti: Na cukerní půdě uloženo bylo asi 4000 metrických centů surového cukru. Z nenadání povolil litý, železný sloup a část půdy v délce 60 a v šířce 40 metrů sřítila se do přízemí, když trámy velikou tíhu nemohly snésti. Také stroje byly částečně zasypány, tak že práce v cukrovaru musila se zastaviti. V přízemí pracovalo devět dělníků, kteří byli vesměs zasypáni. Ostatní dělníci jali se ihned pracovati na jich zachránění. Bohužel bylo 5 dělníků vytaženo již jako mrtvoly. Těžkých zranění utrpěli čtyři dělníci, kterým p. dr. Burda poskytl lékařské pomoci. Ze zabitých dělníků byli 2 ženatí a zanechali 6 nezaopatřených dítek. Neštěstí oznámeno okresnímu hejtmanství i okresnímu soudu v Slaném. Zemská úrazová pojišťovna vyslala na místo komisi, která má provésti potřebné vyšetření. – Národní listy, 7. 12. 1889

[related-post id=“25577″]

Mikulášské a vánoční slavnosti

Mikulášskou slavnost uspořádal včera v 5 hod. odpoledne v Konviktě pro chudé školní dítky škol u sv. Jiljí a Havla dobročinný spolek »Ochrana«. Slavnosti obcovalo četné obecenstvo, zejména dámy a členové spolku. Po přednesu sborů, jež řídil pan Kačaba, měl katecheta p. dr. Filip ku shromážděným vřelé proslovení a vzdal dobrodincům za poskytnuté příspěvky zasloužené díky. Na to následovalo poděkování 39 dítek. Každé z podělených děvčat obdrželo sukni, jupku, šátek, punčochy a střevíce a chlapci zimník, kalhoty, klobouk, punčochy a boty, každé dítko vánočku, ořechy, jablka a sešity ku psaní a dívka, která vzdala díky dobrodincům, obdržela zlatý křížek. – Národní listy, 7. 12. 1889

X Zavřít