Usekněte mi hlavu, žádal muž řezníka. Incident nakonec dopadl dobře

29. října 2021 ∙ 21:23
Kristián Vích
Foto: Unsplash

V dobových novinách se dočteme nejrůznější zprávy, které se z dnešního pohledu mohou zdát přinejmenším zvláštní. Vlastně ale jen dokládají, že lidská mysl je mimořádně komplikovaná, a že vůbec nezáleží na tom, jaký se právě píše rok. Přečtěte si dobový článek z Národních listů, který vyšel v lednu 1883.

Chtěl být sťat

Ve Štýru v Horních Rakousích jest v poslední době náboženské šílenství, jak se zdá, epidemickým. Před několika dny oznámili jsme odtamtud strašlivý případ toho druhu a dnes opět čteme ve vídeňských listech o podobném případu, jenž ovšem neskončil tak tragicky.

V pondělí o 6 hodině ranní přišel k řezníkovi p. Breslmayerovi ve Stýře muž asi padesátiletý, velice slušně oděný a žádal ho o rozmluvu mezi člyřma očima. Pan Breslmayer, jemuž pán byl úplně neznámý, připomenul, že beztoho jsou zcela samotní a tázal se, čeho si přeje. Sotva že to řekl, shodil cizinec se sebe chvatně kabát a vestu, sundal nákrčník a límec, položil hlavu na špalek a prosil p. Breslmayera, aby mu uťal hlavu.

[related-post id=“45746″]

Byl prý právě v kostele a ví nyní na jisto, že musí zemřít. Řezník, rozumí se samo sebou, se poněkud zdráhal, vyhovět neobyčejné této žádosti. Avšak šílenec neustále prosil, aby ho jen sťal, jinak prý se nedostane do nebe. Když mu ale mistr dlouho domlouval, byl konečně přece srozuměn, žíti dále a řka: „Nechcete-li to učinit, jsem s tím také spokojen,“ odešel klidně po svých. Později dodán byl na policii kvůli prozkoumání duševního stavu.

– Národní listy, 27. 1. 1883. Autor neuveden.

X Zavřít