11. 3. 1890: Náruživý milovník, pomoc chudým měšťanům a rvačka v Klimentské ulici

11. března 2020 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Náruživý milovník

V neděli v 5 hodin odpoledne nesl do některého hostince v Žižkově neznámý dosud pekařský pomocník v nůši pečivo. V Karlově ulici setkal se s tovární dělnicí Kateřinou Plinderovou, jíž na první setkání nabízel srdce i ruku. Dívka toto nabídnutí zamítla a když pekařský pomocník milostné návrhy opakoval, zakázala si další pronásledování, vyhrožujíc horkokrevnému mladíku zatčením, což ho tak popudilo, že se na dívku vrhl a ji zpolíčkoval. Když na pokřik napadené dívky přispíšil ku pomoci otec její, veřejný posluha, odhodil pekařský pomocník nůši na zem, tak že se pečivo na všecky strany rozkutálelo a rychle dal se na útěk, tak že nemohl býti postižen. Nůše i pečivo byly uloženy na policejní strážnici. – Národní listy, 11. 3. 1890

Nadace pro pražské měšťany

Dne 16. května 1890 budou rozděleny úroky z nadání Josefa Rocha, na kteréž mají nárok pražští měšťané, kteří bez viny své v chudobu upadli. Kdož o nadání toto se ucházeti chtějí, podejtež žádosti své, opatřené křestním listem, výkazem o právu měšťanském a vysvědčením chudoby, nejdéle do konce měsíce března t. r. ve vrchním ředitelství ústavu chudinského v Praze. – Národní listy, 11. 3. 1890

[related-post id=“28450″]

Ve rvačce

V neděli po půl noci dostal se v jednom hostinci v Klimentské ulici kamenický pomocník Jos. Winter do hádky a do rvačky se strojníkem Fr. Krejzou, který popadl tácek a udeřil Wintra vší silou do hlavy, tak že tomuto krev z hluboké rány vytryskla. Oba byli předvedení na policejní komisařství. – Národní listy, 11. 3. 1890

Opařena

Julie Šimáková, 29letá posluhovačka z Krasejovic, nesla v sobotu v Pardubicích nádobu s vařící vodou. Nešťastnou náhodou sklouzla, upadla a vařící voda opařila jí obě nohy. Těžce raněná byla dopravena do pražské všeobecné nemocnice. – Národní listy, 11. 3. 1890

X Zavřít