13. 2. 1868: Silný vítr znepříjeňuje Pražanům život, přibývá nemocných

13. února 2018 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Podívejte se, co se psalo v pražských novinách přesně před 150 lety.

Město řeší, co s chudinou

Ve prospěch chudých v Praze stanou se některá vydatnější opatření, o nichž už se také konala u J. Em. pana kardinála arcibiskupa v úterý porada. U porady byli mimo jiné pány též p. purkmistr pražský, dr. Klaudy, hr. Nostic, dr. Rieger, rytíř Limberk, Huleš, ředitel “Kotvy” p. Schlesinger, V. Náprstek, J. M. Šary a p. i usnešeno, že se utvoří čtvero odborů a sice odbor pro zlepšení dosavadních ústavů chudínských, odbor pro posílání chudých dítek do školy, odbor pro zaopatřování práce a konče odbor pro opatřování bytů a šatstva chudině. Nejprv musí být postaráno o zevrubné seznamenání všech chudých pražských. – Pražský denník, 13. 2. 1868

Nepoctivý nálezce

Před některým časem ztratil pomocník z obchodu Waldeckova a Wagnerova 850 zl. v bankovkách a ač navěstími na ulicích byl nálezce žádán, by je vrátil, nikdo se nepřihlásil. Nyní se peníze našly. Jeden voják nalezl ty peníze, zatajil je a utratil jen 40 zl. po hospodách a 10 zl. dal jedné kuchaece, svojí milé. Tato se s tím ale pochlubila, že dostala desítku, mimo to bylo pijáctví vojákovo také přílišné a tak naň padlo podezření; byl nenadále prohlížen a celých osm stovek u něho se nalezlo, které majitelovi pravému už vráceny byly. – Pražský denník, 13. 2. 1868

K vraždě na Letné

Podobizna zavražděného z Letné přiměla jednu služku z Borku, která v Praze slouží, že šla v úterý k soudu a řekla, že tvářnost zavražděného má nápodobnou podobu s jejím bratrancem Vojtěchem Koroušem z Borku okresu mladovožického. Soud zdejší bez prodlení psal do Borku. – Pražský denník, 13. 2. 1868

[related-post id=“5472″]

Rozmary počasí

Nynější povětrnost, která se v mnohém ohledu počasí dubnovému podobá, přináší s sebou mnohé nepříjemnosti. Rýmy a kašle jsou na denním pořádku, dětské nemoce se zhusta vyskytují a mimo to překáží povětrnost tato zedníkům v práci, kterouž již na mnoha místech zaměstnáni jsou. Za žitnou branou jest v potu tváře několik mužů zaneprázdněno upravením klouziště. Práce tato se při ostrém ranním vzduchu ještě daří a brzy hladká ledová plocha vábí četné klouzače, však jakmile je hladina slunečními paprsky ozářena, přestává ihned klouzání, čímž několikahodinové namáhání úplně přichází na zmar. Bouřlivý vichr po několik dnů již zuřící, podporuje nepříjemnou povětrnost tuto nanejvýše a působí mnohé škody a nehody. – Pražský denník, 13. 2. 1868

Led na Vltavě zmizel

Plavba po řece Vltavě, která již v celém svém běhu úplně ledu prosta jest, se počala v těchto dnech opět provozovati. Předevčírem přibylo sem do Podskalí několik nákladných lodí od Budějovic, jež měly obilí naloženo. Dále sem připlulo několik lodí s nákladem ledu z rozličných stanovišť. Led tento vyznamenával se čistotou i tloušťkou a byl od zdejších sládků rychle zakoupen. – Pražský denník, 13. 2. 1868

X Zavřít