10. 11. 1889: Zřízení ústřední elektrické stanice v Praze a dostavba kasáren na Újezdě

10. listopadu 2019 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Ústřední elektrické stanice v Praze

V páteční schůzi městské rady bylo oznámeno, že majitel elektrotechnického závodu, inženýr pan Frt. Křížek odporučil městské radě, aby vzala v úvahu otázku o zřízení ústřední elektrické stanice v Praze buď ve vlastní, neb v soukromné správě a zároveň vyslovil ochotu, že poskytne obci pražské své služby. Po případě, že by provedení zmíněné ústřední elektrické stanice mělo se zadati soukromníku, nabídl se inženýr p. Křížek k její provedení a předložil zároveň návrh podmínek, za jakých by převzal zřízení a udržování této stanice. Nabídnutí tato v zásadě městská rada schválila a k návrhu správní rady obecních plynáren usnesla se, aby presidium zvolilo zvláštní komitét, jenž by vzal dopodrobna v úvahu veškeré okolnosti zřízení ústřední elektrické stanice v Praze a podal pak podrobný definitivní plán. Zároveň vysloveno jednohlasně přání, aby zřízení ústřední elektrické stanice stalo se nákladem obce pražské a spravovalo se ve vlastní režii pro případ, že by se tato myšlénka uskutečnila. – Národní listy, 10. 11. 1889

Dostavení kasáren na Újezdě

Ženijní ředitelství oznámilo městské radě, že vojenský erár bude parcelovati fortifikační pozemky před Újezdskou branou a že zároveň dostaví hlavní budovu nových kasáren, jejíž průčelí bude poměrně architektonicky vkusněji ozdobeno, nežli dosavadní vystavené vedlejší budovy nových kasáren. Zároveň oznamilo městské radě, že vojenský erár hodlá Újezdskou bránu sbourati a nabídlo městské radě, aby sbourání provedla svým nákladem, za kterýž se mu ponechává získaný materiál. K návrhu technické komise bylo toto nabídnutí zamítnuto, poněvadž by náklad byl příliš značný a v nižádném poměru se získaným stavebním materiálem. – Národní listy, 10. 11. 1889

[related-post id=“24569″]

K rozšíření Žižkova

Pan Robert Kirchner, obchodník v Praze, koupil rozsáhlou stráň nad Karlovou třídou, mezi náměstím Sladkovského a villou Lorenzovkou ve výměře 6400 čtv. sáhů po 2 zl. 50 kr. za jeden čtv. sáh a předloží v krátkém čase plány parcelační ku schválení, čímž nová část města povstane. – Národní listy, 10. 11. 1889

Upomínka

Majitelé hrobek na hřbitovech olšanských a malostranských, kteří dosud poplatek za dohlídku nezapravili, mají tak buď při správě hřbitovní v Olšanech, neb po případě při pokladně úřadu zádušního v Praze od 8. hodin dopoledne do 2 hodin odpoledne ve 3 dnech učiniti, ježto by jinak poplatky ty musily politickou exekucí na nich vymáhány býti. – Národní listy, 10. 11. 1889

X Zavřít