3. 12. 1889: Osvětlení Žižkova, problémy se sněhem a zastavené vyšetřování

3. prosince 2019, 00:01 PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Žižkov v elektrickém světle

Od neděle dívají se žižkovští na nás s vrchu, – totiž, dívali se již dříve, ale nyní činí to s dalším ještě oprávněním : mají elektrické světlo. V neděli večer o půl páté poprvé je rozsvítili, a jak již sděleno bylo, vedení elekrické konalo znamenitě službu. Lampy žárové svítily ve výši třetího patra, a rozlévaly v ulicích žižkovských svou klidnou, poněkud po velkoměstsku unylou záři s takovou vervou, jako by tam svítily již ode dávna. Jak náš zpravodaj v referátě podotkl, dostavily se též zástupy Pražanů, aby byly účastny této zajisté významné slavnosti zahajovací, kterouž nad jedním z nejmladších předměstí pražských rozžehnuta elektrická pochodeň novodobého pokroku, kratšími slovy řečeno, kterou obecní zařízení žižkovské valně zvelebeno. Alespoň honosí se dosud osvětlením elektrickým jen obce zvláště zámožné neb průmyslově pokročilé. Představujeme si velmi dobře, kterak toho památného večera procházeli se »domácí« sebevědomě pod paprsky svých lamp, a kterak dívali se u vědomí své zářící převahy na občany ostatních sousedních měst, zvláště na ony z královské Prahy, kteří neměli ovšem jiných slov, než obdivu, a bezděčně prý »porovnávali plynové osvětlení pražských ulic s elektrickým osvětlením Žižkova«. Tramway dopravovala tyto zvědavé obdivovatele po celých vagonech přímo do středu žižkovské feerie, a měla tak kromě potěšení také užitek ; jde jeden hlas o tom na Žižkově, jak by bylo dobře, kdyby se také tramwayi konečně rozsvítilo, aby nahlédla, že častějším vypravováním povozů než dosud se děje, jednala by nejen v zájmu obecenstva, ale že by při skrovném poměrně zvýšení závodního kapitálu značně získala. Dosud však dvě třetiny obecenstva, přecházejícího mezi Žižkovem a Prahou, jde raději pěšky než by čekaly na tramway, která jezdí s onou pravidelností a skoro také s takovými přestávkami, jako parníky mezi Brémy a Novým Yorkem. – Než to jen mimochodem. Dlužno uznati, že zařízením elektrického osvětlení získalo město Žižkov mnoho; výstavné jeho ulice a náměstí zdají se býti z večera dvojnásob oživeny. Že zařízení to do budoucna bude konati služby dobré, toho zárukou jeho podnikatel, inženýr Křižík. – Národní listy, 3. 12. 1889

Sníh a závěje

Včera odpoledne sněžilo se v Praze a v okolí za prudkého severního větru a za povětrnosti –3 ° R. až pozdě do noci. Chůze byla nepříjemna a povozy mohly jezditi v napadlém sněhu jen pomalu. Prudký vítr spůsobil ve výše položených částech města vysoké závěje. Chůze po chodnících byla velice obtížná, zvlášť na chodnících s dlaždičkami tak, že mnoho lidí upadlo a jeden občan ve Ferdinandově třídě zranil se krvavě. Napadlého sněhu použili včera večer zámožnější lidé ku projíždkám na saních v pražských ulicích. Hůře budou na tom chudí, kteří napadlým sněhem budou namnoze zbaveni zaměstnání a výdělku, Stavební práce budou zastaveny a tím bude několik set lidí bez práce. V sobotu konala hospodářská komise poradu, jak zaopatřila by práci několika stům pražských příslušníků. Komise prohledla sady i odlehlejší ulice uvnitř Prahy a konečně se usnesla, aby tito dělníci byli zaměstnáni při odkopávkách pro zřízení nutných silnic v Holešovicích Bubnech. I tato práce nedá se pro napadlý sníh provésti a dělníci mohou býti zaměstnáni jen při shrabování a odvážení sněhu v ulicích pražských. Četní strážníci byli včera večer vyzváni, aby nařídili domovníkům seškrabování sněhu s chodníků, což až přes 10. hodinu večer konali. Z venkova došly zprávy o silném sněžení. – Národní listy, 3. 12. 1889

Zastavené vyšetřování

V měsíci říjnu t. r. byl oficiál pražského magistrátu pan Fendrich pro neoprávněné vydávání dobytčích pasů radou městskou suspendován a věc postoupena státnímu zastupitelství k zavedení řízení trestního. Avšak po důkladném vyšetření a výslechu znalců bylo vynesením zemského trestního soudu v Praze ze dne 14. listopadu č. 24590 další vyšetřování proti panu Fendrichovi zastaveno. – Národní listy, 3. 12. 1889

25. 3. 1890: Nový vynález, umělecká výstava a popálený hnanec

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Nový vynález Pan J. Pexider, materialista na Král. Vinohradech, sestavil tekutou barvu k natírání domovních façad, která každé povětrnosti a dešti vzdoruje a vyniká pěkným i trvalým vzhledem a lácí. Vzorky této barvy má na skladě majitel patentu a vyrábitel p. J. Pexider, materialista na Král. Vinohradech. – Národní listy, 25. 3. 1890 Umělecká výstava v Rudolfíně Přípravné […]

24. 3. 1890: Nezdařený podvod, smrt staršího muže a opilý truhlář

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Nezdařený podvod Bývalý technik Alois Čech zaslal paní H. v Hopfenštokově ulici výhrůžné psaní toho znění, nezašle-li mu poste restante 300 zl., že uveřejní a udá na ni jisté jí prý nemilé věci. Paní H. nezalekla se výhrůžných dopisů, nezaslala žádaných peněz, nýbrž odevzdala výhrůžné dopisy policii, která odeslala na poštovní ředitelství tajného policistu. V sobotu přišel si […]

23. 3. 1890: Úvahy o stavbě provizorního mostu a nový kolotoč na Královských Vinohradech

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Nový prozatímní most v Praze Mostecká komise obce pražské obírá se právě se zřetelem k jubilejní výstavě r. 1891 důležitou otázkou, zřízení nových komunikačních prostředků. Z Prahy a z většiny předměstí vede nejkratší cesta na výstaviště přes most císaře Františka Josefa, který v době výstavní povozům i pěšímu obecenstvu sotva by dostačil. Tomu dalo by se odpomoci, kdyby […]

22. 3. 1890: Stavba nového nábřeží, přejetý mladík a popálená hokyně

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Stavba nábřeží Stavba nábřeží v Bubnech od převozu až za viadukt státní dráhy podél levého břehu Vltavy bude alespoň částečně ještě letos provedena. K účelu tomu konalo se informační komissionelní řízení, při němž všeobecně byla uznána potřeba, zříditi u převozu malý železný můstek a vyvlastniti některé soukromé pozemky. Dle plánů stavebním úřadem vypracovaných měla se před viaduktem zříditi […]

17. 3. 1890: Dítě v ohrožení, sebevražda nemocného člověka a slavnostní večer

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. V nebezpečí smrti uhořením Včera odpoledne odešel lakýrník p. Josef L. se svou chotí na procházku. V bytu jeho v domě č. 607 na Žižkově zůstala bez dohledu jeho 6letá dceruška Marie. Děvčátko otevřelo dvířka kamen a několik kousků žhavého uhlí vypadlo mu na šaty, jež záhy se vzňaly. Děvče dalo se do zoufalého křiku, nádenník Fr. Botte […]

Socha maršála Koněva skončí v muzeu. Praha 6 ji nechala odstranit

V pátek dopoledne byla z podstavce demontována bronzová socha maršála Ivana Stěpanoviče Koněva, spolu s doprovodnými bronzovými deskami. Radnice Prahy 6 tím naplnila usnesení zastupitelstva ze září loňského roku, které radu MČ pověřilo „nalezením důstojného uplatnění uměleckého díla (sochy) maršála I. S. Koněva, nejlépe v některé z paměťových institucí a zajištěním nezbytných kroků k přemístění uměleckého díla….“. „Potvrzuji za naše Muzeum uzavření dohody s Městskou částí Praha 6 o dlouhodobé výpůjčce sochy maršála Koněva,“ oznámila gesční radní […]

Nutit pronajímatele odložit nájem je špatný nápad. Doplatí na to všichni

Firmy nemohou prodávat své zboží a služby, tržby jim ze dne na den klesly na nulu. Ta samá vláda, která kvůli boji proti koronavirové nákaze nařídila podnikatelům okamžitě zavřít své provozovny, přichází s nápadem, jak jim výpadek příjmu vynahradit. Bohužel však na úkor další velké skupiny soukromníků, tentokrát majitelů nemovitostí. Jedním z léků pro firmy, jak přežít karanténu a zákaz prodeje, by mělo být odložení povinnosti platit nájem až o půl […]

Vtipy o koronaviru boří internet. Češi dostáli pověsti smějících se bestií

Marouška Rottrová, Panika Absolonová nebo Viro Žbirka. To jsou jen některé z hvězd, které slibuje první ročník fiktivního hudebního festivalu VotVirák. Vtipy na téma koronaviru už měsíc zaplavují český internet. A nové stále přibývají. Český národ dobře ví, že s humorem jde všechno líp. Díky tomu jsme v minulosti už několikrát dokázali přečkat zlé časy. Dodnes není úplně jasné, jestli to byl Reinhard Heydrich nebo sám Adolf Hitler, kdo prohlásil, […]

Část metra B nově pokrývá mobilní signál. Do léta přibude dalších 11 stanic

Praha postupně pokračuje v pokrývání metra mobilním signálem. Operátoři v těchto dnech spustili testovací provoz na trase B v úseku Křižíkova – Invalidovna, a pokračují ve výstavbě sítě na dalších úsecích na trasách A a B. V následujících týdnech by měl být signálem pokryt jeden z nejvytíženějších úseků na trase A Můstek – Muzeum. Do konce června by se LTE síť měla rozšířit také na úseky Staroměstská – Dejvická, Florenc […]

Praha vyráží do boje s potkany. Začíná plošná deratizace

Pražské vodovody a kanalizace (PVK) zahájily letošní celoplošnou deratizaci stokové sítě. Ta bude probíhat od začátku dubna do konce října. „Potkani na virus nehledí, proto jsme deratizaci odstartovali. Naši pracovníci přímo do kanalizační sítě nevstupují a návnady potkanům servírují z povrchu. Pomocí dlouhé trubky míří návnady na hranu kanalizační stoky,“ uvedl tiskový mluvčí společnosti Tomáš Mrázek s tím, že PVK mají na letošní rok nachystáno 13,5 tisíc kilogramů nástrah, kterými ošetří 13,5 tisíc […]

X Zavřít