3. 12. 1889: Osvětlení Žižkova, problémy se sněhem a zastavené vyšetřování

3. prosince 2019, 00:01 PražskýDEN.cz
Zdroj: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Žižkov v elektrickém světle

Od neděle dívají se žižkovští na nás s vrchu, – totiž, dívali se již dříve, ale nyní činí to s dalším ještě oprávněním : mají elektrické světlo. V neděli večer o půl páté poprvé je rozsvítili, a jak již sděleno bylo, vedení elekrické konalo znamenitě službu. Lampy žárové svítily ve výši třetího patra, a rozlévaly v ulicích žižkovských svou klidnou, poněkud po velkoměstsku unylou záři s takovou vervou, jako by tam svítily již ode dávna. Jak náš zpravodaj v referátě podotkl, dostavily se též zástupy Pražanů, aby byly účastny této zajisté významné slavnosti zahajovací, kterouž nad jedním z nejmladších předměstí pražských rozžehnuta elektrická pochodeň novodobého pokroku, kratšími slovy řečeno, kterou obecní zařízení žižkovské valně zvelebeno. Alespoň honosí se dosud osvětlením elektrickým jen obce zvláště zámožné neb průmyslově pokročilé. Představujeme si velmi dobře, kterak toho památného večera procházeli se »domácí« sebevědomě pod paprsky svých lamp, a kterak dívali se u vědomí své zářící převahy na občany ostatních sousedních měst, zvláště na ony z královské Prahy, kteří neměli ovšem jiných slov, než obdivu, a bezděčně prý »porovnávali plynové osvětlení pražských ulic s elektrickým osvětlením Žižkova«. Tramway dopravovala tyto zvědavé obdivovatele po celých vagonech přímo do středu žižkovské feerie, a měla tak kromě potěšení také užitek ; jde jeden hlas o tom na Žižkově, jak by bylo dobře, kdyby se také tramwayi konečně rozsvítilo, aby nahlédla, že častějším vypravováním povozů než dosud se děje, jednala by nejen v zájmu obecenstva, ale že by při skrovném poměrně zvýšení závodního kapitálu značně získala. Dosud však dvě třetiny obecenstva, přecházejícího mezi Žižkovem a Prahou, jde raději pěšky než by čekaly na tramway, která jezdí s onou pravidelností a skoro také s takovými přestávkami, jako parníky mezi Brémy a Novým Yorkem. – Než to jen mimochodem. Dlužno uznati, že zařízením elektrického osvětlení získalo město Žižkov mnoho; výstavné jeho ulice a náměstí zdají se býti z večera dvojnásob oživeny. Že zařízení to do budoucna bude konati služby dobré, toho zárukou jeho podnikatel, inženýr Křižík. – Národní listy, 3. 12. 1889

Sníh a závěje

Včera odpoledne sněžilo se v Praze a v okolí za prudkého severního větru a za povětrnosti –3 ° R. až pozdě do noci. Chůze byla nepříjemna a povozy mohly jezditi v napadlém sněhu jen pomalu. Prudký vítr spůsobil ve výše položených částech města vysoké závěje. Chůze po chodnících byla velice obtížná, zvlášť na chodnících s dlaždičkami tak, že mnoho lidí upadlo a jeden občan ve Ferdinandově třídě zranil se krvavě. Napadlého sněhu použili včera večer zámožnější lidé ku projíždkám na saních v pražských ulicích. Hůře budou na tom chudí, kteří napadlým sněhem budou namnoze zbaveni zaměstnání a výdělku, Stavební práce budou zastaveny a tím bude několik set lidí bez práce. V sobotu konala hospodářská komise poradu, jak zaopatřila by práci několika stům pražských příslušníků. Komise prohledla sady i odlehlejší ulice uvnitř Prahy a konečně se usnesla, aby tito dělníci byli zaměstnáni při odkopávkách pro zřízení nutných silnic v Holešovicích Bubnech. I tato práce nedá se pro napadlý sníh provésti a dělníci mohou býti zaměstnáni jen při shrabování a odvážení sněhu v ulicích pražských. Četní strážníci byli včera večer vyzváni, aby nařídili domovníkům seškrabování sněhu s chodníků, což až přes 10. hodinu večer konali. Z venkova došly zprávy o silném sněžení. – Národní listy, 3. 12. 1889

Zastavené vyšetřování

V měsíci říjnu t. r. byl oficiál pražského magistrátu pan Fendrich pro neoprávněné vydávání dobytčích pasů radou městskou suspendován a věc postoupena státnímu zastupitelství k zavedení řízení trestního. Avšak po důkladném vyšetření a výslechu znalců bylo vynesením zemského trestního soudu v Praze ze dne 14. listopadu č. 24590 další vyšetřování proti panu Fendrichovi zastaveno. – Národní listy, 3. 12. 1889

Na ženy po čtyřicítce módní návrháři před 100 lety příliš nemysleli

Šaty dělají člověka. Toto známé pořekadlo platí už odjakživa. Jenomže naše prababičky to s oblékáním neměly zrovna moc lehké. Dokládá do zajímavý novinový článek z roku 1910, kdy současný módní průmysl byl teprve v plenkách. Prohlížíme-li za výklady obchodů a v modních časopisech nové modely toilet, vidíme, že velicí krejčové pařížští docela se tváří, jakoby nevěděli, že existují také dámy přes čtyřicet let staré. Vše, co moda nového podává, je skoro nemožným u dámy „středního věku“ čili „určitého […]

vydáno před 2 týdny

3. 1. 1890: Chřipková epidemie dál kosí obyvatele Prahy

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Chřipka v Praze Povážlivá epidemie tato šíří se v Praze dále, a nebude pomalu domu neb rodiny, ve které by nebylo nějakého případu. Jak se praví, počíná prý chřipka vaditi také v obchodních stycích, ježto v mnohých závodech personál chřipkou jest zmenšen. Na Nový rok bylo úřadně ohlášeno. 100, včera dopoledne 120 případů onemocnění chřipkou. – Národní listy, 3. 1. 1890 Zastavené vyučování Za příčinou šíření […]

vydáno před 2 týdny

2. 1. 1890: Řádění chřipky v Praze, výbuch petroleje a brutální pomsta bývalé manželky

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Chřipka v Praze Jak během málo dnů bylo již podotčeno, rozmohla se tato epidemie v Praze měrou velmi povážlivou a činí dosud pokroky, tak že možno říci, že Praha bude znenáhla jedním z měst, kde chřipka poměrně nalezla nejvíce půdy. Celkem však lze konstatovati, že obyvatelstvo pražské vzdoruje statečněji účinkům chřipky než jinde. Tím spůsobem vysvětluje se, že počet případů onemocnění, úřadně oznámených, […]

vydáno před 3 týdny

Pracujících cizinců přibývá. Průměrně vydělávají stejně jako Češi, někdy i víc

Česká ekonomika musí kvůli nedostatku pracovních sil stále více spoléhat na zaměstnance s cizím státním občanstvím. Jejich podíl přesáhl loňském roce 12 procent. Většinu celkového počtu cizinců u nás tvoří občané Ukrajiny, Slovenska a Vietnamu. Následují občané Ruska, Polska, Bulharska a Rumunska. V počtu usazených převyšují občané třetích zemí nad občany EU. Data zveřejnil Český statistický úřad. „Masivní ekonomická migrace podpořená nedostatkem pracovních sil v posledním období narůstá zejména ze zemí EU. Díky menším administrativním překážkám […]

vydáno před 1 dnem

Pronájem nebytových prostor bude mít nová pravidla

Praha připravila nové znění vzorových podmínek výběrových řízení na pronájem nebytových prostor ve vlastnictví hlavního města. Jejich součástí jsou i smlouvy na dobu určitou a neurčitou. Nabídky podané ve výběrových řízení se budou nově hodnotit podle několika kritérií tak, aby pronájmy nebyly jen pro turistické prodejny, ale sloužily i Pražanům. První z podmínek je cenová nabídka. Druhou představuje navrhovaný účel nájmu. V rámci účelu bude hodnocena i přínosnost požadovaného druhu činnosti pro místní obyvatele a pro všestranný rozvoj daného […]

vydáno před 1 dnem
Praha v budoucnu neposkytne pronájem obchodům s kýčovitým zbožím.

Národní muzeum připomene 51 let od smrti Jana Palacha

Národní muzeum připomene v sobotu 18. ledna 51. výročí sebeupálení Jana Palacha pietním aktem v Památníku Jana Palacha ve Všetatech. Začátek pietního aktu je v 13:00, po jeho skončení bude následovat setkání v sále bývalého kina ve Všetatech, které pořádá Společnost Jana Palacha. Vstup do celého objektu je zdarma. Národní muzeum otevřelo Památník Jana Palacha ve Všetatech 10. října loňského roku. Bznikl na místě původního domu rodiny Palachových, vedle kterého byla vybudována nová expozice představující dobu a čin Jana Palacha v kontextu 20. století. Památník […]

vydáno před 2 dny
X Zavřít