3. 12. 1889: Osvětlení Žižkova, problémy se sněhem a zastavené vyšetřování

3. prosince 2019 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Žižkov v elektrickém světle

Od neděle dívají se žižkovští na nás s vrchu, – totiž, dívali se již dříve, ale nyní činí to s dalším ještě oprávněním : mají elektrické světlo. V neděli večer o půl páté poprvé je rozsvítili, a jak již sděleno bylo, vedení elekrické konalo znamenitě službu. Lampy žárové svítily ve výši třetího patra, a rozlévaly v ulicích žižkovských svou klidnou, poněkud po velkoměstsku unylou záři s takovou vervou, jako by tam svítily již ode dávna. Jak náš zpravodaj v referátě podotkl, dostavily se též zástupy Pražanů, aby byly účastny této zajisté významné slavnosti zahajovací, kterouž nad jedním z nejmladších předměstí pražských rozžehnuta elektrická pochodeň novodobého pokroku, kratšími slovy řečeno, kterou obecní zařízení žižkovské valně zvelebeno. Alespoň honosí se dosud osvětlením elektrickým jen obce zvláště zámožné neb průmyslově pokročilé. Představujeme si velmi dobře, kterak toho památného večera procházeli se »domácí« sebevědomě pod paprsky svých lamp, a kterak dívali se u vědomí své zářící převahy na občany ostatních sousedních měst, zvláště na ony z královské Prahy, kteří neměli ovšem jiných slov, než obdivu, a bezděčně prý »porovnávali plynové osvětlení pražských ulic s elektrickým osvětlením Žižkova«. Tramway dopravovala tyto zvědavé obdivovatele po celých vagonech přímo do středu žižkovské feerie, a měla tak kromě potěšení také užitek ; jde jeden hlas o tom na Žižkově, jak by bylo dobře, kdyby se také tramwayi konečně rozsvítilo, aby nahlédla, že častějším vypravováním povozů než dosud se děje, jednala by nejen v zájmu obecenstva, ale že by při skrovném poměrně zvýšení závodního kapitálu značně získala. Dosud však dvě třetiny obecenstva, přecházejícího mezi Žižkovem a Prahou, jde raději pěšky než by čekaly na tramway, která jezdí s onou pravidelností a skoro také s takovými přestávkami, jako parníky mezi Brémy a Novým Yorkem. – Než to jen mimochodem. Dlužno uznati, že zařízením elektrického osvětlení získalo město Žižkov mnoho; výstavné jeho ulice a náměstí zdají se býti z večera dvojnásob oživeny. Že zařízení to do budoucna bude konati služby dobré, toho zárukou jeho podnikatel, inženýr Křižík. – Národní listy, 3. 12. 1889

Sníh a závěje

Včera odpoledne sněžilo se v Praze a v okolí za prudkého severního větru a za povětrnosti –3 ° R. až pozdě do noci. Chůze byla nepříjemna a povozy mohly jezditi v napadlém sněhu jen pomalu. Prudký vítr spůsobil ve výše položených částech města vysoké závěje. Chůze po chodnících byla velice obtížná, zvlášť na chodnících s dlaždičkami tak, že mnoho lidí upadlo a jeden občan ve Ferdinandově třídě zranil se krvavě. Napadlého sněhu použili včera večer zámožnější lidé ku projíždkám na saních v pražských ulicích. Hůře budou na tom chudí, kteří napadlým sněhem budou namnoze zbaveni zaměstnání a výdělku, Stavební práce budou zastaveny a tím bude několik set lidí bez práce. V sobotu konala hospodářská komise poradu, jak zaopatřila by práci několika stům pražských příslušníků. Komise prohledla sady i odlehlejší ulice uvnitř Prahy a konečně se usnesla, aby tito dělníci byli zaměstnáni při odkopávkách pro zřízení nutných silnic v Holešovicích Bubnech. I tato práce nedá se pro napadlý sníh provésti a dělníci mohou býti zaměstnáni jen při shrabování a odvážení sněhu v ulicích pražských. Četní strážníci byli včera večer vyzváni, aby nařídili domovníkům seškrabování sněhu s chodníků, což až přes 10. hodinu večer konali. Z venkova došly zprávy o silném sněžení. – Národní listy, 3. 12. 1889

[related-post id=“25246″]

Zastavené vyšetřování

V měsíci říjnu t. r. byl oficiál pražského magistrátu pan Fendrich pro neoprávněné vydávání dobytčích pasů radou městskou suspendován a věc postoupena státnímu zastupitelství k zavedení řízení trestního. Avšak po důkladném vyšetření a výslechu znalců bylo vynesením zemského trestního soudu v Praze ze dne 14. listopadu č. 24590 další vyšetřování proti panu Fendrichovi zastaveno. – Národní listy, 3. 12. 1889

X Zavřít