2. 3. 1890: Nebezpečné cesty v Praze, pošta na Pankráci a chřipková epidemie

2. března 2020 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Nebezpečná cesta

Kdežto jinak hříšně k tomu se hledí, aby v době vánic sněhových a náledí chodníky kolem domů byly pískem posypány, zapomíná městský hospodářský úřad zcela na ulice, jež mají příkrý svah a jež pískem posypati pro bezpečnost chodců, zvláště ale koní jest nutno. Upozornění týká se hlavně silnice, vedoucí od brány v Brusce Chotkovými sady na Malou stranu, kudy denně velké množství povozů jezdí a vozkové musí býti velmi opatrni, by na kluzké cestě koně jejich k úrazu nepřišli. Podobně má se věc v ulici zvané v Jámě, na Nové městě, která mimochodem řečeno na rozích svých žádnou tabulkou označena není. – Národní listy, 2. 3. 1890

Pošta na Pankráci

Nově zřízený c. k. poštovní a telegrafní úřad, jenž dne 1. března t. r. činnost svou zahájil, nalezá se v domě č. 79 na Pankráci, naproti zemské trestnici ; tudíž v místě ku podávání zásilek pro Nusle i pro Pankrác a ostatní obce zcela příhodném. Pošta přespolní bude z Pankráce do Podola, Dvorců, Braníka, Hodkoviček a Modřan denně veškeré poštovní zásilky nejen dodávati, ale i zásilky k dopravě přijímati. Dodávání zásilek v místě bude se díti třikráte, v ostatních obcích pak dvakráte denně. Tím zajisté se potřebě obecenstva i četných pp. obchodníků učiní zadost. – Národní listy, 2. 3. 1890

[related-post id=“28269″]

Chřipka dosud nezanikla

V obci Nevěsicích u Mirovic teprve nyní chřipka se uhostila a to v takové míře, že ani jediného člověka neušetřila. Veškeré obyvatelstvo jest nemocí touto postiženo. – Národní listy, 2. 3. 1890

Úmrtnost v Praze

V měsíci únoru t. r. zemřelo a na hřbitovech olšanských pohřbeno bylo 392 osob, a to 158 pohlaví mužského, 163 ženského, 98 dítek mužského a 73 ženského pohlaví. Ze všech osob těchto zemřelo 65 na Starém městě, 286 na Novém městě, 76 na Malé Straně, 11 na Hradčenech, 24 v Josefově, 7 na Vyšehradě, 2 v Holešovicích a 21 na venkově vůbec. K jich pohřbení použito bylo 23 vozů společných, 70 vůzů dětských obyčejných a 2 takové skvostné, 79 vozů dvouspřežních zavřených, 53 otevřených, 26 otevřených čtyřspřežních, 22 čtyřspřežních andělových a 2 takové šestispřežní. Z mužů nejstaršími byli: Paukinger Jan, soukromník, 89 roků. Ze žen nejstarší byly: Milečová Kateřina, posluhovačka, 87 roků, Záběhlická Anna, vdova po hudebníku, 86 roků, Stampachova Kateřina, vdova po měšťanu, 82 r., Fialová Josefa, nádennice, Raifriedova Anna, vdova po obuvníku, a Novotná Alžběta, vdova po mlynářském, každá 81 let, Havlíková Anna, vdova po domovníku, 80 let. – Národní listy, 2. 3. 1890

X Zavřít