10. 8. 1890: Nové poznatky o rakovině a zákaz sokolského průvodu

10. srpna 2020 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Jest rakovina nemocí infekční?

Touto otázkou stále se zabývá svět lékařský vzdor dosavadním planým pokusům. Opět byl objeven drem. Sjöbringem v nádorech rakovinných jakýsi mikrob, který konstantně v těchto nádorech se vyskytá a sice nejprve v jádru buněk žije, později toto opouští a na venek se dostává. Pěstování umělé tohoto mikroba se prý dosud nepodařilo. Dr. Sjöbring má za to, že je mikrob ten příčinou rakoviny, a dle toho ovšem byla by rakovina nemocí infekční a nebezpečnější, než jak se doposud myslí. – Národní listy, 10. 8. 1890

Zákaz sokolského průvodu

Tělocvičná jednota Sokol v Žižkově, která oznámila policejnímu ředitelství v Praze svoje účastenství při dnešní slavnosti Sokola vršovického, obdržela včera od téhož řiditelství následující přípis: »Na toto oznámení dávám věděti, že členové spolku, kteříž se této slavnosti sůčastní, beze všech okázalostí v Barákově ulici ve Vršovicích se shromážditi a po ukončení slavnosti se rozejíti mají. Veřejné průvody spolků do Vršovic a po slavnosti zpět se dle čl. 6. zák. ze dne 15. listopadu 1867 z. ř. č. 135 z ohledu na veřejný pokoj a veřejné blaho zakazují. Ze zákazu toho se odvolati k veleslavnému místodržiteřství do 8 dnů. – Národní listy, 10. 8. 1890

[related-post id=“32363″]

Přijeli do Prahy

Krasojezdeocká společnost sestávající z 35 osob umělců a umělkyň a 32 nejlépe vycvičených koní, vlastní hudební kapelou zavítá do Prahy a zahájí řadu představení a ve stanu cirkovém na fortifikačním pozemku v Praze, Mostecká ulice mezi smíchovskými kasárnami a Újezdskou branou. – Národní listy, 10. 8. 1890

X Zavřít