3. 4. 1889: Spor o rozšíření ulice a nevydařené střílení holubů v Bubenči

Před lety v PrazePražskýDEN.cz3. dubna 20193 minuty čtení

Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Rozšíření ulice

O rozšíření ulice na Můstku, této nejživější ulici Prahy, spojující Vinohrady a hořejší Nové Město se Starým městem, jedná se již několik roků. Nutnost rozšíření této úzké ulice všeobecně se uznává, náhledy však, jakým spůsobem by se tak státi mělo, rozcházely se příliš nápadně. Dle jedněch měla se ulice na Můstku rozšířiti ubráním domů po pravé straně, proti čemuž se majitelé domů těch vzpírali, žádajíce, aby se také ubráním domů po levé straně ulice na Můstku rozšířila. Vypracováno několik plánů a věc dostala se do proudu, když. pan prof. dr. Městecký zadal za povolení k nové stavbě. Technická komise navrhla rozšíření ulice na 23 metrů, kdežto městská rada souhlasila s rozšířením pouze na 20 metrů a p. prof. dr. Městecký žádal rozšíření ulice pouze na 16 metrů, poukázav zároveň, že v záležitosti této místodržitelství již dříve bylo platně rozhodlo. Konečně dostala se záležitost tato do sboru obecních starších, kde po delší rozpravě přikročeno k hlasování o návrhu, aby ulice na Můstku byla 18 metrů široká. Poněvadž byla rovnost hlasů, dirimoval náměstek starostův pan Kandrt ve prospěch rozšíření ulice alespoň na 18 metrů. Z tohoto usnešení odvolal se p. prof. dr. Městecký k zemskému výboru, který rozhodnutí sboru obecních starších na rozšíření ulice alespoň na 18 metrů zrušil a vyhověl odvolání p. dr. Městeckého na rozšíření ulice pouze na 16 metrů a sice z toho důvodu, že již dříve se místodržitelství pro tuto šířku vyslovilo. – Národní listy, 3. 4. 1889

Očkování ve všeobecné nemocnici

Nařízením ministerským bylo uloženo posluchačům lékařství, kteří se stýkají s nemocnými na neštovice, aby se dali očkovati. Dosud dalo se 50 mediků, jakož i většina ošetřovatelek nemocných očkovati na klinice p. prof. dr. Janovského. Ve všeobecné nemocnici očkují pp. professoři Eiselt, Pick, Sattler a Přibram. – Národní listy, 3. 4. 1889

Budování nemocnice

Stavba pavillonu pro dermatologii a chirurgii v pražské všeobecné nemocnici těchto dnů za příznivé povětrnosti opětně byla zahájena a práce pokračuje dosti rychle. Také s kopáním základů pro isolační pavillon se těchto dnů započalo. Provedení prací těch svěřeno staviteli p. Blechovi. – Národní listy, 3. 4. 1889

[related-post id=“18641″]

Laciní kapouni

Předešlé soboty spozoroval policejní strážník na Václavském náměstí službu konající ve Smečkách značný sběh lidu. Pospíšil tam, aby pátral po příčině neobyčejného toho shluknutí a viděl tu uprostřed davu na zemi ležeti čtyři zabité — kapouny. Nikdo se k nim nehlásil. To byla celá příčina sběhu zvědavců. Strážník ujal se opuštěných kapounů a odnesl je na policii, kde majíce za to, že kapouni pocházejí z krádeže a pachatel buď pronásledován, či v domnění, že pronásledován jest, lup svůj zahodil a utekl, poslali kapouny s příslušným aktem okr. soudu na Ovocném trhu. Poněvadž se ani poškozený nepřihlásil, ani pachatel vypátrán nebyl, nemohl tento ani potrestán, ani onomu škoda nahražena býti; za to musela z opatrnosti, aby kapouni »nenačichli«, dobrovolná jich dražba soudní v pondělí odp. vykonána býti. Kupců mnoho nebylo, což nejlépe posouditi z toho, že za všechny čtyři kapouny utržilo se – 24 kr. – Národní listy, 3. 4. 1889

Střílení holubů

Střílení holubů uspořádali včera odpoledne někteří mladší šlechtici v Královské Oboře v Bubenči. Valná většina holubů uletěla. – Národní listy, 3. 4. 1889

Nepřehlédněte

Digitální orloj zmizel ze Staroměstské radnice. Oprava původního se blíží do finále • Stovky tisíc lidí měly v minulých měsících možnost vidět na Staroměstském náměstí digitální orloj, který suploval původní historický hodinový stroj. Ten v současné době prochází náročnou rekonstrukcí. Digitální orloj byl instalován letos v březnu. Demontován musel být minulý týdenkvůli pokračujícím opravám věže. Fakticky šlo o velkou LED obrazovku o rozměrech 5,56 x 3,84 metru o váze zhruba jedné tuny, která byla na historické budově nainstalována. Pomocí speciálně vyvinutého softwaru nabídla unikátní pohled na kopii kompletního orloje. „Virtuální orloj prostřednictvím obrazovky věrně reprodukoval veškeré funkce původního stroje – podívanou na pohyb jednotlivých prvků na astronomickém ciferníku, střídání apoštolů v oknech a doprovodné zvukové efekty, jakými jsou kokrhání kohouta či zvonění smrtky,“ shrnul radní hl. m. Prahy pro oblast kultury Jan Wolf. Zároveň měl dočasný orloj automatickou úpravu jasu podle světelných okolností, přihlížející tak mohli sledovat orloj za jakýchkoli podmínek. „S nabídkou na zajištění náhradního orloje pro magistrát přišla firma BigMedia. Jsem rád, že se nám celý projekt podařilo tak skvěle realizovat. Celkové náklady spojené se zajištěním tohoto unikátního projektu se pro naši společnost vyšplhaly na 1,5 milionu korun. Plně to ale vyvážily kladné ohlasy zejména od turistů, kteří byli vděční za to, že ani v době rekonstrukce orloje nepřišli o zážitek z jedné z nejkrásnějších památek v Praze,“ řekl Marek Pavlas, jednatel společnosti BigMedia. Obrazovku společnost umístila na Staroměstskou radnici na své náklady. [related-post id="7713"] Oprava orloje finišuje Orloj se zastavil letos 8. ledna a poprvé od poválečných let byl kompletně demontován. Po součástkách byl převezen do několika dílen, kde na něm pracovali hodináři i restaurátoři. Oprava orloje je součástí rekonstrukce věže Staroměstské radnice, která začala loni v dubnu. Vše by mělo být hotové do podzimu, nejpozději do výročí 100 let vzniku Československa. Za kompletní rekonstrukci zaplatí pražský magistrát přibližně 55 milionů korun bez DPH.

Virtuální orloj na věži Staroměstské radnice.

Panna, nebo orel? Odkud se vzalo sousloví, které dnes nedává smysl • V životě člověka nastávají situace, kdy musí učinit nějaké rozhodnutí. Když si ale nechceme lámat hlavu s klady a zápory, které s sebou zvolené řešení přinese, můžeme si vzít na pomoc minci, aby ze dvou různých variant vybrala za nás.

1. 6. 1890: Na trh budou uvedeny nové doutníky. Kvalita byla vyzkoušena ve světě • Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

18. 5. 1889: Nově otevřená Eiffelova věž v Paříži už přilákala tisíce návštěvníků • Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Oslavte Mezinárodní den archeologie s Muzeem města Prahy • Muzeum města Prahy se v letošním roce opět připojuje k oslavám Mezinárodního dne archeologie. V sobotu 16. října nabídne návštěvníkům všech věkových kategorií pestrý program S archeologií do středověku v Zámeckém areálu Ctěnice a komentované prohlídky expozice v Domě U Zlatého prstenu.

15. 1. 1868: Vážený pražský občan spáchal sebevraždu, spekuluje se o důvodech • Podívejte se, co se psalo v pražských novinách přesně před 150 lety.

Když obyčejné věci ještě měly velkou cenu, bez dráteníků se lidé neobešli • Historie drátu sahá až do pravěku, kdy se používal k výrobě šperků, spon, záušnic, zdobily se jím zbraně či heftovala rozbitá keramika. Ve středověku zase chránily rytíře drátěné košile.

28. 1. 1889: Nezdařený útěk z věznice a matka, která nechala zemřít své dítě • Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

6. 8. 1868: Zlatník ze Spálené ulice se přiotrávil žíravinou • Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 150 lety. Otráveni náhodou Jistý zlatník ve spálené ulici, jenž závod společně s bratrem vede, choval v jedné skříni smíšeninu cyankali s několika jinými žíravinami, jichž při čištění zlata bylo užíváno. Vedle této láhve postavil v sobotu jinou láhev s čerstvou vodou a když se z této později napiti chtěl, chopil omylem láhev s oněmi žíravinami a učinil notný doušek. Ten ovšem mu neposloužil k duhu neboť musel býti ihned dopraven do nemocnice, kdež se dosud v lékařském ošetřování nalezá. – Pražský denník, 6. 8. 1868 Sebevražda V neděli napil se jistý hokynář V. H. v truhlářské ulici zúmysla vitroli a popálil se ve vnitřnostech tak strašně, že v zemské nemocnici v pondělí skonal. Žena zesnulého praví, že trpěl už delší čas chorobou mysli. – Pražský denník, 6. 8. 1868 [related-post id="10903"] Opilce odnesli v truhle Nalezen byl v noci na včerejšek v sadech n Karlovu náměstí od kolem jdoucí hlídky jistý muž v hlubokém snu pohřízený. Hlídka jej hleděla probuditi, shledala však, že spáč tak opilý jest, že mu nebylo možno na nohy se postaviti. By opilec nebyl okraden, dala jej hlídka v tuhle na strážnici odnesti. – Pražský denník, 6. 8. 1868

24. 1. 1889: Sebevražda z nešťastné lásky a obnovení kartelu železáren • Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

24. 9. 1889: Problémy měšťanských škol v Praze a pomoc pro chudé vdovy • Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

28. 5. 1889: Mladý chlapec za koupání ve Vltavě málem zaplatil životem • Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Poslední dopis Milady Horákové je vystaven v Národním muzeu • V Pantheonu Historické budovy Národního muzea je až do 10. července k vidění první a poslední strana dopisu, který napsala Milada Horáková těsně před svou popravou 27. června 1950.

20. 7. 1890: Vynález telefonního automatu a sebevražda nešťastných milenců • Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Začala tradiční Matějská pouť. Její historie sahá hluboko do minulosti • Na Výstavišti v pražských Holešovicích v sobotu odstartovala Matějská pouť, první jarní akce podobného typu a rozsahu v Evropě. Návštěvníky letos láká na více než 100 atrakcí z Čech, Holandska i dalších států Evropy. Součástí jsou i farmářské trhy nebo bavorská restaurace.

3. 3. 1890: Sebevražda, nebezpečné vyhrožování a nové hasičské čepice • Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Austrálie má obrovský problém. Řešení marně hledá přes 130 let • Australský kontinent už od konce předminulého století decimují přemnožení králíci. Ti spotřebují enormní množství vegetace, což připravuje místní dobytek a původní býložravce o potravu, ale také vede k erozím a splachu úrodné půdy. Každoroční škody zemědělců se počítají v miliardách korun.

6. 8. 1889: Nešťastná jízda, řádění podvodníka a zabavené maso • Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

19. 2. 1890: Tragické zasypání chudé rodiny, nové obálky a dopadení podvodníka • Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

31. 8. 1890: Dopaden muž, který poničil květinový záhon • Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.