20. 9. 1889: Sebevražda trudnomyslného, nešťastný pád a stavba farní budovy

20. září 2019 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Telefon mezi Prahou a Vídní

Ode včíra tedy jest telefonické spojení mezi Prahou a Vídní událostí zpečetěnou ; po jakémsi slavnostním úvodu a zahájení, jež obstarali někteří vyšší úředníci, jakož i nějaký vídeňský bankéř, figura, která pomalu nesmí scházeti při žádném významnějším momentu této říše, odevzdáno vedení veřejnosti. První zmocnila se ho žurnalistika, jíž jest telefon vítanou pomůckou, a sice nejen proto, že možno si mezi Prahou a Vídní nyní tak leccos pověděli »do ucha«, ale že i dosavadní telegrafní agenda nahražena jest tím spůsobem jinou rychlejší a účelům tisku lépe vyhovující, než sám telegram, předpokládaje i nezkomolený. Vůči této novině nelze se ubrániti rozjímání. Kdo byl by se ještě před několika lety nadál, že telegraf, tento triumf lidské vynalezavosti, tato jiskra, letící s myšlenkou o závod, stane se jednou příliš těžkopádnou? — Jak se sděluje, mluvilo se po celý den mezi Prahou a Vídní — vzdálené ty sousedky mají si patrně mnoho co povídati. Telefonické ústrojí účinkovalo velmi správně, a také úřední personal při telefonu zaměstnaný byl obecenstvu ochotně na ruku. Hlas přenáší se z Vídně s takovou jasností, že i jednotlivé zvláštnůstky hlasové bylo lze jasně rozeznati. – Národní listy, 20. 9. 1889

Zastřelil se

Ve středu zastřelil se ve svém bytu v Terezíně 31letý Karel Pick, společník mlynářské firmy A. M. Pick v Praze a v Terezíně. Byl již delší dobu trudnomyslný a stěžoval si, že jest od svých nepřátel pronásledován. Nějaký čas prodlel v léčebném ústavě v Pírně, kdež ale zdraví nenabyl. Mrtvola byla včera do Prahy převežena a bude dnes na hřbitově pohřbena. Zesnulý žil v poměrech zcela uspořádaných. – Národní listy, 20. 9. 1889

[related-post id=“23538″]

Nešťastný pád

Frt. Novák, 28letý obchodní sluha, ubíral se předevčírem k večeru do svého bytu na Vyšehradě. Nešťastnou náhodou šlápl na odhozenou švestku, upadl a prudkým nárazem na dlažbu zranil se tak těžce na hlavě, že zůstal bez vědomí ležeti a musil býti do všeobecné nemocnice odnešen. Stav jeho jest povážlivý. – Národní listy, 20. 9. 1889

Stavba farní budovy

Stavba nové farní budovy na Smíchově za basilikou sv. Václava dospěla tak daleko, že se staví již krov. Účelu svému bude odevzdána z jara. V přízemí bude bydleti farář a v sedmi pokojích v I. patře kaplani. – Národní listy, 20. 9. 1889

X Zavřít