11. 6. 1890: Ženy a telefon, sochy u Národního muzea a splašený kůň

11. června 2020 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Allegorické sochy na schodišti nového musea

Poněvadž stavba schodiště před hlavními schody z náměstí Václavského chýlí se již ku svému dokončení, počato bylo s umísťováním allegorických soch na příhodných místech. Vynikati bude hlavně allegorická socha Čechie, která právě tyto dny na podstavec ve středu hlavní osy průčelí umístěna bude a jejíž imposantní postava stříci bude vchod ku sbírkám historickým a uměleckým. – Národní listy, 11. 6. 1890

Dámy u telefonu

Pravdě podobno, že dámy vynalezením telefonu získávají nová, ne právě podceňování hodný obor působnosti Při čemž ovšem nemáme na zřeteli snad telefon, jako prostředek k ukrácení chvíle — jestiť známo — že mluvení telefonem vyžaduje vždy jistých příprav a okolků, a nezdá se, že by dámy sdělovaly si po telefonu obvyklé malé události a tajnůstky, o nichž v dámských kruzích tak rádo se hovořívá, již vzhledem ku kvapu a neklidu, s nímž používání telefonu spojeno jest — nýbrž skutečné rozšíření osoru činnosti ženské. Ukázalo se totiž četnými přesně provedenými zkouškami, že ženský hlas, následkem svého vysokého zvuku, mnohem jest schopnější ku sprostředkování všelikých sdělení po telefonu, než hlas mužský. Následkem toho zdá se, že úřad ten zůstane vyhrazen damam, a skutečně také v několika velkých městech ciziny kde telefonní styk jest velmi značný, používá se ke službám těm výhradně žen. Dosavadní mužští úřadníci telefonní nebudou arci proto »pozbaveni chleba«, ale praví se, že jsou v úřadech již jen do vymření. – Národní listy, 11. 6. 1890

[related-post id=“30053″]

Kůň se splašil

Když včera večer řezník p. Jan Procházka z nádraží západní dráhy domů jel, splašil se kůň a pádil tryskem hlavní třídou na Smíchov. Devítiletá dceruška úřadníka pro vybírání potravní daně p. J. Macáka byla k zemi povalena a těžce na hlavě zraněna. U akciového pivovaru byl kůň zachycen a zkrocen. – Národní listy, 11. 6. 1890

Řádění blesku

V sobotu odpoledne strhla se nad Čertousy v okresu karlínském krutá bouře. Blesk sjel do stáje jedné usedlosti, nezapálil, ale zabil dvě jalovice. – Národní listy, 11. 6. 1890

X Zavřít