11. 11. 1889: Nemilé následky žárlivosti a vymyšlené přepadení v Libni

11. listopadu 2019 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Následky žárlivosti

Josef P., 60letý obuvnický tovaryš z Klatov, bytem na Žižkově, zamiloval se na stará kolena s mladickou vášní do 54leté Anny Š., která rovněž náklonnost svou mu osvědčovala. Nějakou dobu milovali se upřímně, až poměr jejich přerušen byl nepřítelem nejnebezpečnějším – žárlivostí. Následek byl, že se pronásledovali a vzájemně si nevěrnost vyčítali. Podnět k žárlivosti poskytovali svými klepy sousedé a sousedky. Milenci na sebe čím dále tím více nevražili, až konečně v sobotu dospělo to ku katastrofě, která pro 60letého obuvníka nešťastně skončila. Doprovázel svou vyvolenou Aninku ulicí u staronové synagogy k domovu. Aninka nesla v ruce plecháč s vodou. Když ji žárlivý milenec opětně vytýkal nevěru, rozzlobila se tou měrou, že nešetříc jeho svátečního obleku, vychrstla na něj celý obsah plecháče, kterým pak jala se vší silou a tak nemilosrdně do jeho hlavy bušiti, že mu ji rozbila. Krví sbrocen a volaje úpěnlivě o pomoc, klesl obuvník k zemi. Přivolaní strážníci ujali se nešťastného milence, a když lékař byl seznal, že krvácí z hlavy a z čela a že má hlubokou ránu nad pravým okem, odvedli ho do nemocnice milosrdných bratří. S ráznou ženou zavedeno trestní řízení. – Národní listy, 11. 11. 1889

Vymyšlené přepadení

Dne 21. října k 6. hod. ráno udal na policejní strážnici v Libni tovární dělník Jos. Tatar, že byl u tunelu severozápadní dráhy za Libní čtyřmi tuláky přepaden, k zemi povalen a o zimník a tobolku s 3 zl. 60 kr. oloupen. Úřadním vyšetřováním se však zjistilo, že si Tatar přepadení vymyslil a zavedeno s ním vyšetřování pro oklamání úřadů. – Národní listy, 11. 11. 1889

[related-post id=“24571″]

Těžce raněn

Skladník Jan Lorenc, bytem v domě číslo 413–II., ubíral se v sobotu se svým 14letým synem Bohumilem Vyšehradskou třídou. Když přišli k domu č. 1376–II., spadla na chlapce z okna 2. patra klec, která jej těžce na hlavě zranila, tak že z hluboké rány krvácel. Zjistilo se, že okno nebylo dobře připevněno a že při průvanu nastalém otevřením dveří bylo vyraženo a tím i klec dolů shozena. Přivolaný lékař p. dr. Skalička obvázal chlapci ránu a ponechal jej v domácím ošetřování. – Národní listy, 11. 11. 1889

Ztráta

V sobotu dne 9. listopadu 14letý učeník u p. Nováka, kloboučníka v Chotkově ulici na Malé straně, Václav Hájek, nesl zboží a obnos peněžní 20 zl. z Myslíkové ulice na Malou stranu. Cestou obnos peněžní, který měl zabalený v papíru, ztratil a vítr jej odnesl. Hoch je chudý a prosí nálezce, aby obnos odevzdal policejnímu ředitelství. – Národní listy, 11. 11. 1889

X Zavřít