Roční kupon na MHD znají Pražané už 120 let. Jaké byly jeho začátky?

28. ledna 2019 ∙ 04:00
Kristián Vích
Historie městské hromadné dopravy v Praze je bohatá.
Historie městské hromadné dopravy v Praze je bohatá.Foto: Archiv DPP

V lednu si připomínáme jedno zajímavé výročí. Přesně před 120 lety se v Praze úplně poprvé objevily předplatní časové jízdenky na městskou hromadnou dopravu. Kolik stály, kde se daly pořídit a jak se jejich podoba měnila v průběhu následujících dekád?

1. ledna 1899 začaly v Praze platit „permanentní lístky předplatné“, první předplatní časové jízdenky. Roční jízdenka stála 120 K (tedy 600násobek max. základního jízdného), půlroční 70 K. Obě opravňovaly k libovolnému počtu jízd jak v síti elektrických a koňských drah Elektrických podniků královského hlavního města Prahy (dnešní DPP). Jen pro představu, kvalifikovaný dělník v té době pobíral roční plat přibližně 1200 korun, nižší úředník asi 6000 korun, vyšší úředník i 12 000 korun. Inženýr nebo technik si přišel asi na 2000 korun ročně.

Jediným výdejním místem ročních jízdenek byla tehdy pokladna Elektrických podniků ve Staroměstské tržnici. První předplatní jízdenky si koupilo celkem 29 zájemců.

Výročí připomíná výstava v metru

U příležitosti 120. výročí předplatních jízdenek připravil Dopravní podnik ve stanici metra Florenc historickou výstavu o jejich používání v pražské hromadné dopravě. Návštěvníci mohou až do konce dubna zjistit, jak v pražské MHD běžel čas od prvního „permanentního lístku předplatného“ z roku 1899 až k současné čipové Lítačce. DPP také v těchto dnech vydává speciální informační brožuru.

Již před 120 lety zaplacení jízdného pro delší časové období nebo předplacení více jízd vycházelo levněji než používání jednotlivých jízdenek. Výstava mapuje například období prvních předplatních lístků pro školáky, které byly zavedeny v roce 1912. Již v roce 1913 se objevila nová podoba předplatních jízdenek s fotografií majitele. Roku 1928 měli Pražané k dispozici první pojízdnou prodejnu cenných známek ve speciálním vlečném voze u Muzea.

Ročním kuponům se daří

Počty zakoupených ročních kuponů v Praze v posledních letech rostou, a to zejména díky výhodné snížené ceně 3650 Kč, kterou zavedlo minulé vedení města v roce 2015. V loňském roce se jich prodalo skoro 330 tisíc

X Zavřít