12. 4. 1889: Požár v Karlíně a stavba paláce banky na Senovážném náměstí

12. dubna 2019 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Oheň v Karlíně

V sušírně továrny na papír a škrob p. Engelmanna č. pop. 159 v Karlíně, kteráž přiléhá těsně na továrnu akciové společnosti Breitfeld a Daněk, vypukl včera před osmou hodinou ranní požár. Za krátko rozšířil se tou měrou, že veškerou lepenku, která mezi latěmi k sušení složena byla, úplně zničil a celé továrně zničením hrozil. Pět minut po vypuknutí požáru dáno bylo znamení automatem čís. 7, kterýž umístěn jest na továrně Breitfeld a Daněk, následkem čehož ihned karlínský hasičský sbor se svým velitelem p. H. Demartinim s náčiním a povozy na místo požáru přibyl. Práce, ku kteréž bylo přikročeno, byla velmi obtížná, neboť ji dusivý kouř mařil. Na vzdor této překážce podařilo se karlínským hasičům oheň za půl hodiny uhasiti. Později dostavili se na místo požáru mimo sbor pražský, vinohradský a žižkovský, též členové ochranného sboru s předsedou svým p. E. Suchým ; členové městské rady karlínské se starostou p. J. Topinkou a vrchní policejní komisař p. Ploch. Škodu páčí si p. Engelmann, kterýž je pojištěn u společnosti »Adriatica di Sicurta«, as na 1000 zl. r. č. Požár povstal přetopením. – Národní listy, 12. 4. 1889

Ke stavbě paláce Hypoteční banky pro království české

Z usnešení sněmu předložilo ředitelství Hypoteční banky nové opravené plány na stavbu svého paláce na Senovážném náměstí. Dle nich upustilo ředitelství od stavby sklepních bytů pro sluhy, které by magistrát nebyl nižádným způsobem povolil. Na vkusnější průčelí, sestávající ze sousoší a z různých jiných ornámentálních okras a na zřízení vkusnější střechy, nežli jaká byla původně projektována, věnovalo ředitelství celkem asi 100.000 zlatých. V sobotu koná se na základě předložených plánů. Místní komissionelní ohledání, jež řídí magistrátní koncipista p. Picek a jehož sůčastní se mezi jinými také ženijní ředitelství a okolní interesenti. – Národní listy, 12. 4. 1889

[related-post id=“18729″]

Schůze

Spolek pro vystavení kostela v Praze-Holešovicích koná 14. t. m. valnou schůzi ve 3 hod. »u české koruny«. Ježto městská rada pražská v poslední době otázce té pozornost náležitou věnuje, lze se nadíti, že i občanstvo holešovické, hlavně živnostníci a řemeslníci, ve vlastním svém zájmu o vystavení kostela dbáti budou, a řečené schůze četně se účastní. – Národní listy, 12. 4. 1889

X Zavřít