15. 1. 1868: Vážený pražský občan spáchal sebevraždu, spekuluje se o důvodech

15. ledna 2018 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Podívejte se, co se psalo v pražských novinách přesně před 150 lety.

Pomník Fügnerovi

Jak se dovídáme, sešlo se již na pomník Fügnerův ke 2000 zl. hlavně přičiněním neunavných členů výboru “Sokola” Pražského, Gab. Žižky a Jos. Čermáka. Avšak ještě se nedostává značné sumy, kterážto by se jen pomoci všech bratrských jednot sokolských snadno opatřiti mohla. A skutečně zamýšlejí, jak se nám z mnohých stran píše, některé sokolské jednoty ve prospěch pomníku Fügnerova uspořádati v tomto masopustě zábavy, jichž čistý užitek věnovali by fondu k zřízení důstojného pomníku původci sokolských spolků, nezapomenutelnému Jindřichu Fügnerovi. Byloť by zajisté položení základního kamene k pomníku Fügnera jedním z nejzajímavějších punktů programu pro sjezd sokolských jednot rakousko-slovanských. – Národní listy, 15. 1. 1868

Sebevražda

P. Eduard Krug,jeden z nejvážnějších kupců pražských, skončilv noci na včerejšek ve svém domě u nádraží, násilným spůsobem svůj život. Když ráno sloužící jeho do ložnice vstoupil, spatřil pána svého oblečeného v lenošce seděti, avšak krví celého potřisněného. Týž měl totiž hlavu roztříštěnou, neboť byl si ránu z pistole do úst vypálil; pistoli držel ještě v křečovitě zaťaté ruce. Povolaná úřední komise dala mrtvolu odnosti do všeobecné nemocnice. P. eduard Krug byl už v roce 1848 známou osobností v Praze a zabýval se mimo svůj rozsáhlý obchod též vědami hospodářskými a finančními, zejmna byl v rozličných časopisech pražských mnoho národohospodářských článku uveřejnil a několik brošurek o financích vydal. Týž byl také majitelem značného jmění a sepsal loňského roku v lázních wartenberských svůj kšaft, v němž prý značnou sumu 100.000 zl. rozličným dobročinným ústavům odkázal. Dům jeho č. 1004-II. u nádraží má dle poslední vůle této prodán býti a z výnosu část nemocnici pražského obchodnictva odevzdána a z ostatní části ústav pro zchudlé továrníky a kupce zřízen býti. O příčině samotného konce váženého muže tohoto neví se nic bezpečného, ač se přičítá chorému stavu jeho, jímž zvěčnělý dlouho už byl trpěl. – Pražský denník, 15. 1. 1868

Útěk

O útěk se pokusila včera dopoledne jistá lehká ženština, která z Karlína postrkem do svého domova poslána byla. Chtěla uprchnouti průvodčímu a zběhla do jednoho domu v Králově třídě a tam se schovala. Po dlouhém hledání, v němž i několik mužů se súčastnilo, byla přestoupnice na dvoře za sudy nalezena. Ny na další útěk pomýšleti nemohla, svázal ji průvodčí obě ruce. – Pražský denník, 15. 1. 1868

[related-post id=“4345″]

Krádež

Dva sluhové v jednom galanterním skladě ve spálené ulici odnášeli svému pánu už po delší dobu celé rysy papíru ke galanternímu zboží ustanoveného, a prodávali jej jednomu obchodníku zdejšímu. Oba zlodějové byli předevčírem zatknuti. – Pražský denník, 15. 1. 1868

Nešťastný pád

Čalounický tovaryš z dílny pana Č. v žitnobranské ulici ubíral se v noci na včerejšek později než obvykle do obydlí svého “u Jelínků” na dobytčím trhu, upadl však na schodech tak nešťastně na hlavu, že si mozek porouchal a na skráních velikou ránu si udělal. Byl odnešen do všeobecné nemocnice, kdež v několika hodinách ducha vypustil. Po nešťastném pozůstalá manželka s dvěma dítky uvržena jest nyní v bídu a nedostatek, jelikož muž její byl jedinou její podporou. – Pražský denník, 15. 1. 1868

X Zavřít