20. 1. 1868: Vyšší škola dívčí v Praze chystá zavedení výuky tance

20. ledna 2018 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Podívejte se, co se psalo v pražských novinách přesně před 150 lety.

Výuka tance

Na vyšší dívčí skole bude nyní také vyučováno v tanci a sice bezplatně. Školní odbor městský vyzval už ředitelství téhož ústavu, aby podalo své dobré zdání o tom, v kterém ročníku a jakým spůsobem by se vyučování toto zavésti mělo. – Pražský denník, 20. 1. 1868

Změny na magistrátu

Při magistrátu pražském nastanou prý, jakž jistý zdejší list sděluje, za nedlouho nemalé změny; budouť prý dani ve výslužbu všickni úředníci, kteří slouží již 40 let aneb kdož vůbec nemohou pro stáří platně zastávati služby své. – Pražský denník, 20. 1. 1868

Výtržnosti

Politování hodná výtržnost udála se včera v 7 hodin večer na blízku německého kasina v široké ulici, kde asi 500 nejvíce nejnižším třídám náležejících osob se shluklo a pouličním spůsobem povykovalo a pískalo. Veškerá vzdělaná část obyvatelstva pražského musí rozhodně zavrhovati takovéto výstupky, jejichž opakování by pověst občanstva pražského před celým světem pokálelo. Ostatně bylo, jak se dovídáme, několik z největších křiklounů zatknuto, aby zaslouženého trestu došli. – Pražský denník, 20. 1. 1868

[related-post id=“4283″]

Odcházení ledu

Led na Vltavě počal včera odcházeti. O půl páté hod. odpoledne oznamovaly výstřely z děl na Vyšehradě, že led se počíná hýbati. Hned na to počal led se lámati a brzo celou řekou dále se ubíral. Voda stála tou dobou na 41 palců nad normále, večer ale už zase o něco opadla. Pozdě v noci ještě led řekou plul. Na části řeky od Buben k Holešovicím byl již v sobotu led pokojně odešel. Obavy před povodní stále mizí, poněvadž v horách, kde mnoho sněhu leží, mrazivé povětří panuje. – Pražský denník, 20. 1. 1868

Ztráta

Chudá žena, vdoda s pěti dětmi, jménem Anna Zelinková (bydlí pod Vyšehradem č. 481) jdouc včera od Kateřinek Štěpánskou ulicí ztratila cestou arch konskribční a s tímto 1 zl. 13 kr. Nebyly to pak ani její peníze, čímž ztráta pro chudobnou vdovu dvojnásob citelna. Nepochybujeme, že poctivý nálezce vrátí chudé ženě její peníze. – Národní listy, 20. 1. 1868

X Zavřít