Turkyně mají při rozvodu nárok na štědrou odměnu. Evropanky by mohly závidět

22. července 2021 ∙ 16:24
Kristián Vích
Foto: Unsplash

Práva žen v muslimském světě jsou Západem vnímána jako velmi omezená. Skutečnost ovšem byla a je poněkud jiná. Dokládá to i dobový článek, který otiskly v Praze vydávané Národní listy v únoru 1894. Evropské ženy by mohly Turkyním mnohé závidět.

Turecké ženy

Jest naprosto mylná domněnka, že turecká žena jest vydána v šanc libovůli svého muže; naopak jest v mnohém ohledu proti zlovolnému jednání a opuštení svým manželem chráněna zákonem učinněji než její křesťanské sestry v podobných případech.

Věnem, jež přinese do manželství, může zcela volně nakládat, mimo to však jest manžel její dle zákona povinen, starati se v každém ohledu o řádné zaopatření své ženy. Od rozvodu, i kdyby byl úplně syt své ženy zrazuje jej zvláštní příčina. Nehledě k tomu že dle slov prorokových stihne kletba Allahova toho, kdo z pouhé libovůle zapudí svojí ženu, jest mimo to v každém případě zavázán, vyplatiti jí sumu, ku které se byl ve svatební smlouvě právě pro tento případ zavázal.

Zákon mohamedánský považuje splnění podmínky této za tak nezbytné, že se jí žádný manžel nemůže vyhnout, ani pak, když při uzavřeném sňatku v tom obledu nic výslovně nebylo ustanoveno. A poněvadž mimo to manželce své musí vrátit celé její věno, chce-li mít do smrti pokoj, rozmyslí si dříve věc velice důkladně.

Již z těchto příčin berou Turci za manželku raději otrokyni než děvče sobě rovné, ale ani s otrokyní nesmí dle libosti nakládat.

Ještě před několika desítiletími pozůstávalo celé vychování dívky z »lepší rodiny« v tom, že se učila číst a psát ve své mateřštině a učila se z paměti některé kapitoly a verše z koránu a několika nejčelnějších básníků. Mimo to učila se hrát na kytaru neb na loutnu.

Nyní však dcery zámožných Turků mají francouzské, anglické neb německé vychovatelky a dostává se jim rovněž všestranného a namnoze zmateného vyučování, jako jich západním sestrám. Bez cízích jazyků, hry na klavír, kreslení a malování nemohou nyní ani Turkyně činit nárok na »vyšší vzdělání«.

– Národní listy, 13. 2. 1894. Autor neuveden.

Triedr

Tajný ženský spolek na špehování nevěrných manželů

Žárlivost je stejně stará jako samotná láska. Snad každá žena i muž má své vlastní taktiky, jak případnou nevěru včas odhalit. Kuriózně ale působí zpráva z dobového tisku o jistém spolku berlínských žen. Jejich cílem bylo posvítit si společnými silami na záletné muže. Přečtěte si článek, který vyšel v Národních listech v srpnu 1892. Spiknutí proti manželům Berlínská jedna lokální korespondence vypravuje příšernou historii o tajném spolku žen, jenž prý se utvořil již před dvěma lety ve hlavním […]

Den, kdy ryby pršely z nebe. Nevídaný úkaz všechny zaskočil

Čas od času se stane něco, nad čím běžnému smrtelníkovi zůstává rozum stát. Fenomén zvaný „déšť ryb“ patří mezi ně, i když má logické vysvětlení. Při silných bouřích mohou z nebe padat větrem nasáté ryby, žáby, myši nebo další drobní živočichové. Dobové noviny zmiňují událost, ke které došlo v létě 1892 v Bosně. Dešť ryb Meteorologická stanice v Bjelině v Bosně podává zprávu o následujícím přírodním úkazu. V noci na 23. července ke 4. hod. strhla se nad Bjelinou, směrem severozápadě-jihovýchodním, bouře, […]

Starý seladon u soudu za nemravné návrhy mladým dívkám

Láska je mocná čarodějka a citům člověk neporučí. Dokládá to i více než sto let starý příběh jednoho amerického muže, který se zamiloval do mladé dívky a dostal se kvůli tomu až před soud. O případu informovaly v Praze vydávané Národní listy v srpnu 1903. Starý seladon Bývalý americký kapitán, stařec již sedmdesátiletý, objevil se nedávno před policejním soudem v Novém Yorku, aby se zodpovídal z neobvyklé galantnosti, již projevoval slabšímu pohlaví. Žalobkyní byla jeho vlastní choť. Při líčení pročtena […]

Přísný režim studentek na Oxfordu. Feministky by dnes zuřily

Světoznámá univerzita v anglickém Oxfordu umožnila ženám studium teprve v 70. letech 19. století. Až do roku 1920 ale nebyly brány jako plnohodnotné členky. Směly sice navštěvovat přednášky, nemohly však počítat s tím, že by na konci získaly vysokoškolský diplom a titul. Jejich studentský život byl navíc oproti mužským protějškům omezen i v dalších ohledech. Podrobně o tom líčil český dobový tisk v roce 1898. Život studentek v Oxfordě Život, jaký vedou příslušnice oxfordské university vyznamenává se značnou přísností. Pravidla tohoto společného života, […]

Starou křivdu urovnalo neskutečně náhodné setkání

Cesty osudu jsou nevyzpytatelné. Občas se dokonce stane něco, nad čím zůstává rouzum stát. Přečtěte si příběh z dobových novin, který popisuje neuvěřitelně náhodné setkání. Citlivějším povahám možná ukápne slza. Podivné sehledání Z Londýna se oznamuje následující romantická historka. Dvě elegantně oděné dámy, z nichž starší měla naplněnou peněženku, šly onehdy mimo hostinec nižšího druhu na Holloway Roadu, když pojednou odtud vyběhl mladík zanedbaného zevnějšku, as 25letý, vytrhl dámě, než se mohla vzpamatovat, […]

X Zavřít