20. 11. 1889: Zařizování telegrafů a telefonů a schůze pražských hospodských

20. listopadu 2019 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Zařizování telegrafů a telefonů

Ministerstvo obchodu učinilo těchto dnů výnos, jenž jest značné důležitosti pro ony podnikatele, kteří zabývají se installacemi telegrafů a telefonů k účelům domácím. V posledních několika letech počet podnikatelů tohoto druhu se velmi rozmohl, což arci souvisí se vzrůstající oblibou řečených moderních zařízení. K žádosti, jež těchto dnů podána byla ministerstvu obchodu, aby toto vyslovilo, že installace telegrafické a telefonické k domácí potřebě nemají býti pokládány za živnost koncedovanou, odpovědělo ministerstvo výnosem, že ve shodě s ministerstvem vnitra nelze přání tomu vyhověti, ježto jde v mnohých případech při pořizování telegrafických neb telefonických vedení o rozsáhlé a složité proměny, tak na př. v továrnách, hotelech, nemocnicích a j. V zájmu a k ochraně obecenstva musí se dbáti toho, aby osobnosti, které se installacemi toho druhu zabývají, prokázaly patřičnou odbornou znalost. Pokud jde o živnostenské provozování podobných installací, lze zjistiti jen od případu k případu. – Národní listy, 20. 11. 1889

Z měšťanského bratrstva výčepníků v Praze

Za příčinou protestu proti zamýšlenému zavedení zemské dávky na pivo a schválení stanov samostatné nemocenské pokladny svolává starosta měšt. bratrstva výčepníků pražských pan Vilém Hauner veškeré hostinské, kavárníky, vinárníky a výčepníky lihovin v Praze, v Karlíně, na Král. Vinohradech, Smíchově a Žižkově, k mimořádné valné hromadě, která konati se bude dne 22. listopadu o 3. hod. odpol. v Konviktě a k níž veškeří pomocníci u členů měšť. bratrstva výčepníků zaměstnaní pozváni jsou. – Národní listy, 20. 11. 1889

[related-post id=“24981″]

Z Národního divadla

Za příčinou náhlého ochuravění pí. Parš-Zikešové provozuje se místo ohlášené opery »Hugenotti« Verdiův »Troubadour«. – Národní listy, 20. 11. 1889

X Zavřít