20. 10. 1868: Stařeně se vyřinula krev z úst a za pár chvil byla mrtvá

20. října 2018 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 150 lety.

Náhlá smrt

Včera asi o 2. hodině odpoledne šla jakás stařena s mladým děvčetem po uhelném trhu a když se zahýbaly do perlové ulice, přišlo stařeně zle, krev se jí vyřinula z úst a sklesnuvši na dlažbu byla ubohá stařena mrtva. Nenadálé chrlení krve jí usmrtilo. Mrtvola odnešena jest do zemské nemocnice. – Pražský denník, 20. 10. 1968

Nové stavby

Ač již nastalo počasí pro stavbu poněkud nepříznivé, přece ještě stále na všech stranách usilovně se pracuje, ba k mnohým budovám se teprvé nyní počínají základy klásti a dokud jen poněkud počasí tomu připustí, bude se na jich stavbě pracovati. Tak v těchto dnech bylo dokonáno úplné stržení jednopatrového domu v sluneční ulici, na jehož prostoře budují se základy k nové velkolepé stavbě, v níž měšťanská beseda umístěna bude. V jirchářské ulici bylo též několik chatrných domů strženo, by postoupily místa novým velkým stavbám. Letos započaté nové stavby, jež vesměs vynikají nejen ohromností, nébrž i vkusnou stavitelskou prací, blíží se již vesměs k svému ukončení. Že i na přes rok v budování nových staveb se neustane, svědčí již nyní na mnohých místech konané přípravy, by s jara se počalo stavěti. Zvláště na Letné bude na přes rok více nových budov stavěno.– Pražský denník, 20. 10. 1968

[related-post id=“13800″]

Upřesnění

O přepadení jedné paní v domech na vídeňské silnici přinesli jsme zprávu, která zasluhuje dodatečného opravení. Nebylo to zrovna přepadení, nobrž přišel si to jeden kavárník se svým tchánem a se služkou k té paní pro některé věci, jež byl dříve milence své, s onou paní příbuzné, daroval. Dalť jí vedle prstenu ještě tři peřiny, kteréž si obdarovaná, která u té paní bydlela, domů odnesla. V domě se stal spor a křik, lidé se scházeli a když následkem toho posláno bylo pro ponůcku, vzdálil se kavárník i s ostatními a vše tam nechal.– Pražský denník, 20. 10. 1968

X Zavřít