30. 7. 1890: Hrůzná tragédie na Letné, pohřešovaný chlapec a pobodaný čeledín

30. července 2020 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Utopil se

Politování hodné neštěstí, kterým stižen byl hostinský v zahradní restauraci a kavárně pod Letnou pan Rys, jehož jediný čtyrletý synáček v nádržce uprostřed zahrady zřízené v nestřeženém okamžiku se utopil, vzbuzuje nelíčenou soustrast. Zarmoucení rodiče nemají na neblahé události viny nejmenší, neboť byla umožněna hlavně tím, že nádržka, kolem niž hošík pobíhal, není vůbec ohražena, ačkoli příslušní orgánové obecní na možnost neštěstí, jež z toho vzniknouti může, nejednou byli upozorněni. Po včerejším neštěstí očekává se, že v zájmu osobní bezpečnosti dítek i obecenstva, restauraci pod Letnou navštěvujícího, postará se obec neprodleně, aby nejen nádržka, ale také nízká zeď k řece směřující opatřeny byly železným zábradlím. – Národní listy, 30. 7. 1890

Pohřešuje se

Dne 21. června odešel z bytu svých rodičů v Sadské, 10letý syn kováře, zaměstnaného v tamějším cukrovaru, Antonín Stock. Všecko pátrání po zmizelém hochu, který rád mimo domov se potuluje a nepochybně někde dobytek pase, bylo dosud marné. Hoch má na obličeji stopy od neštovic, na sobě měl šedivé obnošené šaty. Kdo o něm nějakou zprávu podati může, žádá se, aby tak učinil na adresu Jana Stocka, kováře v Sadské. – Národní listy, 30. 7. 1890

Pobodán

V neděli dne 26. t. m. konala se v hostinci p. Václ. Sýdka ve Staňkově posvícenská zábava, která skončila krvavě. V půlnoci dostali se taneční hosté z malicherné příčiny do kruté hádky, která přešla i ve rvačku, při níž taseny nože. Jeden čeledín byl několikráte nožem bodnut do obličeje a svije se ve strašných bolestech křičel zoufale: »Byly mně oči vypíchnuty, hoďte mne do vody«. Nešťastník jehož obličej k nepoznání krví byl zbrocen, odnešen byl do svého bytu, kde se mu dostalo lékařské pomoci. Jakožto pachatel byl naznačen syn tamějšího statkáře, jenž pro podobné surovosti již několikráte byl odsouzen. Rvačka tato jest nyní předmětem trestního vyšetřování. – Národní listy, 30. 7. 1890

Triedr

Tajný ženský spolek na špehování nevěrných manželů

Žárlivost je stejně stará jako samotná láska. Snad každá žena i muž má své vlastní taktiky, jak případnou nevěru včas odhalit. Kuriózně ale působí zpráva z dobového tisku o jistém spolku berlínských žen. Jejich cílem bylo posvítit si společnými silami na záletné muže. Přečtěte si článek, který vyšel v Národních listech v srpnu 1892. Spiknutí proti manželům Berlínská jedna lokální korespondence vypravuje příšernou historii o tajném spolku žen, jenž prý se utvořil již před dvěma lety ve hlavním […]

Den, kdy ryby pršely z nebe. Nevídaný úkaz všechny zaskočil

Čas od času se stane něco, nad čím běžnému smrtelníkovi zůstává rozum stát. Fenomén zvaný „déšť ryb“ patří mezi ně, i když má logické vysvětlení. Při silných bouřích mohou z nebe padat větrem nasáté ryby, žáby, myši nebo další drobní živočichové. Dobové noviny zmiňují událost, ke které došlo v létě 1892 v Bosně. Dešť ryb Meteorologická stanice v Bjelině v Bosně podává zprávu o následujícím přírodním úkazu. V noci na 23. července ke 4. hod. strhla se nad Bjelinou, směrem severozápadě-jihovýchodním, bouře, […]

Starý seladon u soudu za nemravné návrhy mladým dívkám

Láska je mocná čarodějka a citům člověk neporučí. Dokládá to i více než sto let starý příběh jednoho amerického muže, který se zamiloval do mladé dívky a dostal se kvůli tomu až před soud. O případu informovaly v Praze vydávané Národní listy v srpnu 1903. Starý seladon Bývalý americký kapitán, stařec již sedmdesátiletý, objevil se nedávno před policejním soudem v Novém Yorku, aby se zodpovídal z neobvyklé galantnosti, již projevoval slabšímu pohlaví. Žalobkyní byla jeho vlastní choť. Při líčení pročtena […]

Přísný režim studentek na Oxfordu. Feministky by dnes zuřily

Světoznámá univerzita v anglickém Oxfordu umožnila ženám studium teprve v 70. letech 19. století. Až do roku 1920 ale nebyly brány jako plnohodnotné členky. Směly sice navštěvovat přednášky, nemohly však počítat s tím, že by na konci získaly vysokoškolský diplom a titul. Jejich studentský život byl navíc oproti mužským protějškům omezen i v dalších ohledech. Podrobně o tom líčil český dobový tisk v roce 1898. Život studentek v Oxfordě Život, jaký vedou příslušnice oxfordské university vyznamenává se značnou přísností. Pravidla tohoto společného života, […]

Starou křivdu urovnalo neskutečně náhodné setkání

Cesty osudu jsou nevyzpytatelné. Občas se dokonce stane něco, nad čím zůstává rouzum stát. Přečtěte si příběh z dobových novin, který popisuje neuvěřitelně náhodné setkání. Citlivějším povahám možná ukápne slza. Podivné sehledání Z Londýna se oznamuje následující romantická historka. Dvě elegantně oděné dámy, z nichž starší měla naplněnou peněženku, šly onehdy mimo hostinec nižšího druhu na Holloway Roadu, když pojednou odtud vyběhl mladík zanedbaného zevnějšku, as 25letý, vytrhl dámě, než se mohla vzpamatovat, […]

X Zavřít