30. 7. 1890: Hrůzná tragédie na Letné, pohřešovaný chlapec a pobodaný čeledín

30. července 2020 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Utopil se

Politování hodné neštěstí, kterým stižen byl hostinský v zahradní restauraci a kavárně pod Letnou pan Rys, jehož jediný čtyrletý synáček v nádržce uprostřed zahrady zřízené v nestřeženém okamžiku se utopil, vzbuzuje nelíčenou soustrast. Zarmoucení rodiče nemají na neblahé události viny nejmenší, neboť byla umožněna hlavně tím, že nádržka, kolem niž hošík pobíhal, není vůbec ohražena, ačkoli příslušní orgánové obecní na možnost neštěstí, jež z toho vzniknouti může, nejednou byli upozorněni. Po včerejším neštěstí očekává se, že v zájmu osobní bezpečnosti dítek i obecenstva, restauraci pod Letnou navštěvujícího, postará se obec neprodleně, aby nejen nádržka, ale také nízká zeď k řece směřující opatřeny byly železným zábradlím. – Národní listy, 30. 7. 1890

Pohřešuje se

Dne 21. června odešel z bytu svých rodičů v Sadské, 10letý syn kováře, zaměstnaného v tamějším cukrovaru, Antonín Stock. Všecko pátrání po zmizelém hochu, který rád mimo domov se potuluje a nepochybně někde dobytek pase, bylo dosud marné. Hoch má na obličeji stopy od neštovic, na sobě měl šedivé obnošené šaty. Kdo o něm nějakou zprávu podati může, žádá se, aby tak učinil na adresu Jana Stocka, kováře v Sadské. – Národní listy, 30. 7. 1890

[related-post id=“32215″]

Pobodán

V neděli dne 26. t. m. konala se v hostinci p. Václ. Sýdka ve Staňkově posvícenská zábava, která skončila krvavě. V půlnoci dostali se taneční hosté z malicherné příčiny do kruté hádky, která přešla i ve rvačku, při níž taseny nože. Jeden čeledín byl několikráte nožem bodnut do obličeje a svije se ve strašných bolestech křičel zoufale: »Byly mně oči vypíchnuty, hoďte mne do vody«. Nešťastník jehož obličej k nepoznání krví byl zbrocen, odnešen byl do svého bytu, kde se mu dostalo lékařské pomoci. Jakožto pachatel byl naznačen syn tamějšího statkáře, jenž pro podobné surovosti již několikráte byl odsouzen. Rvačka tato jest nyní předmětem trestního vyšetřování. – Národní listy, 30. 7. 1890

X Zavřít