20. 6. 1890: Výtržnost na Zeleném trhu a stavba přístaviště v Holešovicích

20. června 2020 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Výtržnost na Zeleném trhu

Velká výtržnost udála se včera na Zeleném trhu. Dva rozpustilci rvali se a házeli po sobě kameny, nedbajíce na četné prodavačky i okolojdoucí. Kámen zasáhl jednoho obchodníka pod pravým okem, on rozběhl se za chlapci, jednoho — na neštěstí nepravého — chytil a důkladně mu vykrákal, kdežto pachatel Neumann spasil se rychlým útěkem. Jakmile prodavačky a okolojdoucí seznali, že byl potrestán chlapec, jenž obchodníka neuhodil, ujali se týraného a spílali obchodníkovi, jenž se raději odstranil. Stíží podařilo se strážníkům rozehnati davy zvědavců, ale hluk a křik trval ještě dlouhou dobu. – Národní listy, 20. 6. 1890

K zřízení přístaviště v Holešovicích

Ministerstvo povolilo zřízení přístaviště v Holešovicích »na Maninách« a zároveň schválilo i návrhy na splavnění Vltavy v obvodu Prahy. S pracemi musí se počíti počátkem r. 1891 a letos provedou se přípravné práce. Místodržitelství vyzvalo magistrát, aby rychle provedli jednání o koupi pozemků »na Maninách« nejen pro přístaviště, ale i k pozdějšímu jeho rozšíření. Na staroměstské radnici bylo proto včera řízení, k němuž byli pozvání všickni interesenti a veškeří majitelé pozemků, jimž byla oznámena odhadní cena pozemků s vyzváním, aby se o ní vyjádřili. Majitelé pozemků vyžádali si lhůtu na rozmyšlenou, jež jim byla povolena a další jednání odročeno na 25, t. m. odpol. na staroměstské radnici. – Národní listy, 20. 6. 1890

[related-post id=“30477″]

Nová dráha do zemské jubilejní výstavy

Firma Frt. J. Katzmayer, Jos. Grünwald a spol. ve Vídni, jejíž zástupcem v Praze jest obchodník p. Valenta, podala městské radě žádost za povolení k stavbě úzkokolejné parní železnice a k provedení předběžných prací, aby dle rozhodnutí městské rady mohla se ucházeti u ministerstva o stavební koncessi. Dráha má se vystavěti po levém břehu Vltavy od mostu Františka Josefa a bude vedena podél ulic Belcrediovy, Bubenečské a Puchmayrovy, dále podél válcovny Bondyho do Obory až k strojovně na výstavišti. – Národní listy, 20. 6. 1890

Přejet

Včera k 8. hod. več. chtěl hodinářský pomocník J. Jakubička vyskočiti v Ovocné třídě do rychle jedoucího vagonu tramwaye. Smekl se s předního železného stupátka vagonu a dostal se rukou pod kolo, která byla těžce raněna. Mimo to ranil se o ostrou hranu stupátka těžce na hlavě. Nešťastník byl v drožce dopraven do všeobecné nemocnice. – Národní listy, 20. 6. 1890

X Zavřít