3. 8. 1889: Škvor v uchu malé holčičky, rvačka dvou mužů a otrávení dělníků

3. srpna 2019 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Škvor v uchu

Před čtrnácti měsíci vlezlo cosi osmileté dcerušce hostinského p. Czapkaye v Rokycanech do ucha. Marné byly všechny pokusy lékařů odstranit ubohému osmiletému děvčátku cizí předmět z ucha. Dítě ohluchlo na ono ucho úplně. Před čtrnácti dny obrátil se otec na rokycanského plukovního lékaře p. MUDra. Ant. Fischera, a týž zjistil v uchu dítěte zatvrdlé jakési těleso, jež také bez bolesti z ucha vyňal. — Byl to škvor, jejž dítě po celých čtrnáct měsíců v uchu mělo. Lze si představit radost děvčátka i rodičů, již žehnají lékaři, který nejen pro dovednost svou, než i pro lidomilnost v celém okolí rokycanském jest velice oblíben. – Národní listy, 3. 8. 1889

Vyplácel hotovými

Včera večer k osmé hodině, když zavíral obchodní sluha dvéře skladu šněrovaček firmy Moric a Viktor Günsberger v Ovocné ulici, zavadil náhodou o kolemjdoucího neznámého muže, slušně oděného. Neznámý jal se sluhu plísniti pro jeho neopatrnost, s čímž nebyl pan Günsberger mladší spokojen, slovo dalo slovo a z hádky povstala hotová rvačka. Pan Günsberger neznámého muže několikráte svou pravicí pohladil, načež tento mu opěť úroky vrátil. Neznámý vyfav panu Günsbergerovi políček, dal se na útěk. Pan Günsberger zvedaje ze země klobouk, mrštil po prchajícím svou holí, která dopadla do výkladní skříně protějšího krámu bratří Egererů a rozbila tam tabuli skla. Pan Günsberger musí za svou horkokrevnost zaplatiti 90 kr. náhrady. Výjev netrval ant pět minut a vzbudil mezi kolemjdoucími velkou veselosť. Jest pochybno, zdali neznámý muž se přihlásí, aby se s panem Günsbergerem vypořádal. – Národní listy, 3. 8. 1889

[related-post id=“21964″]

Otrávení?

Dělník Frt. Jelínek z Nuslí, zaměstnaný v obecním dvoře na hořejším Novém městě, a jeho soudruh Jos. Kvasnička z Pankráce onemocněli včera v 5 hodin odpoledne ve zmíněném dvoře zároveň pod známkami otrávení a musili býti do všeobecné nemocnice dodáni. Zavedeným vyšetřováním zjištěno, že onemocněli po požití masa, jež jim přinesla k obědu jejich kvartýrská Barbora Čáslavská. Když se komise dostavila do bytu jejího, nalezla ji rovněž nemocnou v posteli ležeti, pročež vzata do léčení, a také se podařilo z nebezpečí ji vytrhnouti. Výslechem Čáslavské vyšlo na jevo, že koupila pro sebe a pro oba jmenované dělníky v jistém zdejším hostinci za 10 kr. odpadků masa, jež v hostinci »U Palmů« snědli. Maso bylo prý sice červené, avšak nebylo zkažené, proto není jisto, zdali po požití tohoto masa onemocněli čili nic. Avšak Čáslavská tvrdí, že ničeho jiného nesnědli. Věc vyšetřuje se dále. – Národní listy, 3. 8. 1889

X Zavřít