1. 4. 1889: Studenti stále neobdrželi zakoupené podobizny císaře pána

1. dubna 2019 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Úřední rychlost

Na pražských školách zavedena byla z nařízení zemské rady školní na počátku měsíce prosince m. r. mezi mládeží školní subskripce na zakoupení obrazu císaře pána, kterýžto obraz vydán byl na oslavu císařského jubilea a jehož prodej obstarává dvorní knihkupectví universitní ve Vídni. Okresní rada školní v Praze nařídila správám škol, aby »se vším urychlením« subskripci tu provedly. Stalo se. Objednávky byly sice v několika dnech okresní radě školní zaslány, ale mládež školní čeká do dnešního dne – tedy přes 3 měsíce – na obrazy, jež byla napřed zaplatila. Není divu, jestliže mají děti učitele své v podezření, že »zapomněli« řečené obrazy objednati. Snad po tomto upozornění postará se okresní rada školní v Praze, by se »vším urychlením« dostalo se mládeži obrazů z rozkazu zemské školní rady objednaných, aby učitelé byli zbaveni podezření, že snad obrazy ani neobjednali. – Národní listy, 1. 4. 1889

Oheň

Včera po 1 hodině odpolední pozorovali obyvatelé domu č. 140 v Palackého třídě ve Vinohradech, že ze zadní části uzamčeného mydlářského krámu paní Marie Heinzové valí se hustý kouř. Spůsobili poplach, domovník Bezkočka vypáčil dveře, vnikl do vnitř a shledal, že hoří dřevěné zapažení nad kamny, kde se různé věci sušily. Než přivolaní hasiči mohli přijeti ku pomoci, byl oheň domácími lidmi uhašen. – Národní listy, 1. 4. 1889

Šílenec

V sobotu večer tropil mladý, slušně oděný muž na plzeňské silnici v Košířích různé nepřístojnosti. Když výstřednosti jeho poutaly k sobě všeobecnou pozornost, odvedli jej strážníci na komisařství, kde přivolaný lékař p. dr. Šimůnek zjistil, že nešťastník jest šílený a dal ho dopraviti do blázince. Jest to 26letý soukromý úřadník Karel V. z Lochovic u Hořovic. – Národní listy, 1. 4. 1889

X Zavřít