27. 8. 1890: Podpora chorvatského průmyslu, nové hodiny a zloděj svíček

27. srpna 2020 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Naši krajané-průmyslníci mezi Jihoslovany

Jelikož Chorvaté nemají dosti kapitalistů a technicky vzdělaných podnikatelů, závisí celý průmysl v této zemi od cizinců. V posledním čase počínají si čeští podnikatelé všímati Chorvatska, kde nový uherský zákon poskytuje zakladatelům nových průmyslových podniků veliké výhody, jako na př. 15leté osvobození od placení daní a poplatků, Proto letos naši krajané založili v Záhřebě dvě nové továrny. Je to továrna ná hlíněné výrobky p. J. Kaliny ze Záhořan a pana Václava Hlavatého z Poděbrad. Jest si přáti, aby se našlo dosti Čechů, kteří by pobratimům Chorvatům věnovali své vědomosti technické a svými kapitály a svou podnikavostí přispěli k rozšíření průmyslu mezi Jihoslovany. – Národní listy, 27. 8. 1890

Nové hodiny uliční

Pan Jaroslav Kovář, hodinář na Václavském náměstí, zřizuje právě velké hodiny, jež umístěny budou na domě č. 31 n. blíže Vodičkovy ulice. Ježto právě zde nalezají se křižovatky tramwaye, zavděčí se pan Kolář obecenstvu vyvěšením těchto velkých hodin nemálo. – Národní listy, 27. 8. 1890

[related-post id=“34236″]

Dopaden

Předevčírem přišel k p. Beitlerovi, voskáři na Václavském náměstí, muž a nabízel mu tři voskové svíce ku prodeji. Poněvadž se nemobl vykázati, odkud svíčky má, zadržel ho p. Beutler a dal přivolaným policejním strážníkem zatknouti. Jest to 51letý obchodní příručí bez zaměstnání Jan Novák, jenž se přiznal, že svíčky ukradl v kostele u Panny Marie Sněžné. – Národní listy, 27. 8. 1890

X Zavřít