Máchův Máj vyšel poprvé před 185 lety. Kritici dílo zpočátku rozcupovali

23. dubna 2021 ∙ 18:07
Kristián Vích
Foto: Jan Vilímek (volné dílo) a Unsplash

Je 23. dubna 1836 a z pražské tiskárny Jana Spurného odchází do světa prvních 600 výtisků útlého sešitu veršů. Jejich autorem je víceméně neznámý mladý básník a beznadějný romantik Karel Hynek Mácha.

Zatímco život autora má už za půl roku skončit, jeho dílo se stane nesmrtelné. I po téměř dvou stoletích let zůstává zvukomalebný a tajemný Máchův Máj jednou z nejvydávanějších českých knih.

Legendární lyrickoepická skladba je považována za vrcholné dílo českého literárního romantismu. Je to oslava jara a přírody, ale i osobní zpověď rozervaného romantického člověka plného nejistot a otázek po smyslu života. Minimálně několik úvodních veršů zná snad úplně každý. Zejména proto, že se je musel povinně učit ve škole.

Karel Hynek Mácha: Máj

Byl pozdní večer – první máj –
večerní máj – byl lásky čas.
Hrdliččin zval ku lásce hlas,
kde borový zaváněl háj.
O lásce šeptal tichý mech;
květoucí strom lhal lásky žel,
svou lásku slavík růži pěl,
růžinu jevil vonný vzdech.
Jezero hladké v křovích stinných
zvučelo temně tajný bol,
břeh je objímal kol a kol;
a slunce jasná světů jiných
bloudila blankytnými pásky,
planoucí tam co slzy lásky.

Příběh Máje také není třeba příliš představovat. Inspirován je nejspíš skutečnou událostí z roku 1774. Na pahorku Na spravedlnosti, poblíž Mladé Boleslavi, byl tehdy popraven lámáním v kole Hynek (Ignác) Schiffner, který zavraždil v Dubé u Doks svého otce.

Vyprávění o pokrevních socích v lásce zaslechl Karel Hynek Mácha od hospodského Týce o šedesát let později během svého pobytu u dnešního Máchova jezera.

Kritici Máj rozcupovali

Zajímavé je, že původní rukopis Máje se našel až během 1. světové války. Jeho vydáním si však Karel Hynek Mácha vysloužil nejprve kritiku. Mnozí sice oceňovali jeho nesporný básnický talent. Pobuřoval ovšem samotný děj. Prudérní společnost 1. poloviny 19. století na něj nejspíš ještě nebyla připravena.

Například Jan Slavomír Tomíček napsal: „Jeho báseň jest škvára, která z vymřelé sopky vyhozena mezi květiny padla. Ve květinách můžeme míti a máme zalíbení, nikoli ale v chladném mrtvém meteoru, který z rozervaných útrob vyvržen byl.“

Kritiku Mácha sklidil také od Františka Ladislava Čelakovského, Josefa Krasoslava Chmelenského nebo Josefa Kajetána Tyla. Velikost básně byla doceněna až následující generací májovců, díky níž se Mácha naopak stal kultem.

Jak už bylo zmíněno, Máj patří mezi nejvydávanější české knihy. Počet vydání už ani nikdo přesně nespočítá, ale nejspíš se blíží ke třem stovkám. Autor sice zemřel v listopadu téhož roku, ale jeho dílo přežilo až do 21. století. Těžko říct, jestli Mácha takový úspěch vůbec očekával.

Most přes kanál La Manche. Nerealizovaný plán z 19. století

V roce 2018 přišel Boris Johnson, tehdy ještě jako britský ministr zahraničí, s myšlenkou na stavbu mostu přes kanál La Manche. Spojení Francie a Velké Británie železničním tunelem podle něj nestačí. Podobné plány se přitom objevovaly již na konci předminulého století. Přečtěte si, jak o něm psaly dobové Národní listy v dubnu 1891. Nový most O mostu přes průplav La Manche oznamují se následující podrobnosti: Následkem nového měření v průplavu […]

Britští muži dávali najevo své bohatství podivnou úpravou nehtů

Pokud si říkáte, že žijeme ve zvráceném světě sociálních sítí, kde řada lidí nemá žádnou soudnost, možná vás překvapí článek z roku 1901. Národní listy přinesly zprávu o zvláštní módě, která se rozšířila mezi bohatými britskými muži. Nejnovější móda anglických gigrlat Nejnovější nesmysl, jenž se ujal mezi šviháky v anglické společnosti, jest, dáti si střihati nehty na rukou ve tvaru obráceného velkého V. Jeden z pěstitelů tohoto módního bláznovství, jenž […]

Jak nenápadně zjistit skutečný věk ženy? Zkuste rady našich předků

Tázat se dámy na její skutečný věk je i v dnešní době považováno za poněkud nezdvořilé. A nejinak tomu bylo už v dobách našich předků. Národní listy otiskly v dubnu roku 1901 článek, který zvědavým mužům nabízí řešení. Zároveň ale jeho autor dodává, že ne vždy to bude fungovat. Choulostivá otázka Italský humoristický list »It Mondo che ride« předložil svým čtenářům následující otázku o cenu: Kterak možno od dámy zvěděti […]

Neobvyklý trest za šíření pomluv o ostatních rodinách

Na rodinnou čest a dobrou pověst naši předci velmi dbali. Čas od času se ovšem objevil někdo, kdo se rozhodl šířit o ostatních z nejrůznějších důvodů pomluvy a klepy. O jednom podobném případu přinesly zprávu Národní listy v dubnu 1891. Poněkud překvapivé je, jak celá záležitost dopadla. Zvláštní trest za pomluvu V jedné obci v Anhaltsku byly četné rodiny neustále znepokojovány anonymními dopisy, jejichž obsah ve mnohých případech toho druhu, […]

Klobásy z hovězí kůže před soudem. Řešilo se, zda jsou protizákonné

Dvojí kvalita potravin byla tématem i pro naše předky. Roku 1891 přinesly Národní listy zprávu o soudním procesu, který řešil, zda uzenářské výrobky mohou obsahovat hovězí kůži. Přečtěte si, jaký verdikt nakonec padl. Klobásy z hovězí kůže »Hovězí kůže spracovaná do klobásů může být považována za zcela znamenitou potravinu pro lid, zejména je-li cena takovéto klobásy přiměřená.« Tento posudek prohlášen byl dobrým zdáním trestního soudce v Dortmundě v přelíčení proti […]

X Zavřít